Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční konference IFAH v Bruselu

Výroční konference IFAH v Bruselu

Výhledová řešení zdravotní problematiky zvířat (Animal Health Soutions for Future)

Jednání se konalo 12. 6. 2008 v bruselském hotelu sítě

Renaissance v oblasti evropských vládních a parlamentních budov, tzv. evropské čtvrti, poblíž lucemburského nádraží a mj. i Českého domu v ulici Thröne.

Společnost IFAH sdružuje výrobce veterinárních léčiv, kteří si říkají „inovativní“, tj. přicházejí na trh s vlastními vývojovými produkty, novými antibiotiky a vakcínami, čímž se odlišují od tzv. generických firem, které po uplynutí právní ochrany patentovaných léků dodávají na trh již ověřené účinné látky či antigeny a významně snižují cenu takových léčiv a vakcín. Generičtí výrobci mají rovněž svou sdružující organizaci EGGVP. Vrcholoví manažeři obou organizací, pan O’Brien i paní Sandberg vystoupili v rámci středoevropského kongresu, což svědčí o významu ČR v rámci evropského obchodu s veterinárními léčivy.

Konferenci pořádala evropská pobočka společnosti se sídlem v Bruselu, kde se nevelké administrativní zázemí dělí o administrativní podlaží s Federací veterinářů Evropy. Členové evropské pobočky IFAH pokrývají 90 % evropského trhu s veterinárními léčivy.

Na semináři, kterého se zúčastnilo asi 150 posluchačů především z výrobní sféry, spotřební (zástupci veterinárních komor a spotřebitelů) a politické reprezentace (členové národních zastoupení při EU), vystoupila nová ředitelka Evropského ředitelství pro zdraví a zákazníky (DG Sanco) Androula Vassiliou se spíše proklamativně koncipovanou přednáškou „Globální odpověď na globální hrozby“.

První sekci předsedal Neil Parish, poslanec Evropského parlamentu, komise pro zemědělství a rozvoj venkova, který přednesl řeč na téma Zdraví zvířat a lékové strategie pro rozvojové země, dále promluvil Juan Lubroth z FAO v Římě o mezinárodní spolupráci, jako o prostředku dosažení cílů programu Jednotného zdraví, vyhlášené a propagované rovněž prezidentem Federace veterinářů Evropy (FVE) Walterem Windingem. J. Lubroth také pohovořil o významu jednotné platformy internacionálního výzkumu chorob jako slintavka a kulhavka, klasický mor prasat anebo chřipka ptáků.

Moderní technologie v boji proti epidemickým onemocněním přiblížila posluchačům Carolin Schumacher, z oddělení veřejného zdraví zvířat z ústředí společnosti Merial.

Spočítala, že je registrováno 1300 vakcín proti 180 patogenům – virům a bakteriím, jen málo z nich je vyvinuto proti komplexním chorobám, chronickým, mykoplazmovým, riketsiálním, způsobovaným chlamydiemi, parazity anebo neoplastického původu.

Ideální vakcína tvoří sterilní imunitu, působí na všechna zvířata v celém chovu, dramaticky redukuje přenos patogenních původců, je účinná proti variantám patogenů, vytváří dlouhodobou imunitu, je vytvořena jedinou dávkou a příhodně se aplikuje, nemá vedlejší účinky, lze odlišit protilátky u vakcinovaných a nevakcinovaných zvířat, je levná, termostabilní a odolná vůči nesprávnému uložení a je málo nebezpečná při výrobě.

Je jen málo rozuměno vztahu hostitel a původce (hostpatogen) pro vysokou cenu takového výzkumu, neustálou potřebu zkoumat nové původce, málo početné druhy, které bývají hostiteli mnoha málo známých infekcí.

Závěrem dr. Schumacher pohovořila o kontrole vztekliny v zemích Afriky, potřebné pomoci bohatších států a o soukromých aktivitách, které by se měly rozšířit i na problematiku nemocí zvířat, zmínila i vzrůstající rezistenci patogenů vůči antibiotikům a přibližování divokých zvířat městské populaci a rizika z toho plynoucí.

K. J. Varma, viceprezident výzkumu a vývoje společnosti Intervet/Schering Plough AH, byl dalším řečníkem v sekci Bezpečné potraviny a zdraví zvířat

Nové modality antibiotických molekul by měly být podle K. J. Varmy imunostimulující, snižující stres zvířat při podávání, omezující rezistenci bakterií. Rovněž by měla být věnována pozornost neantibiotické antimikrobiální terapii, narušující např. bakteriální biofilm, inhibující růst, omezující faktory virulence a rezistenci.

Zmínil historické mezníky v objevech nových léčiv: antiparazitika (benzimidazoly), ektoparazitika (pyretroidy), endectocidální přípravky (avermektiny), vakcíny proti kokcidiím a anaplazmóze. Pohovořil o výzvách, kladených průmyslovým podnikům vyrábějícím veterinární léčiva a vakcíny, jako je zlepšení biobezpečnosti na všech úrovních (farma, transport, zpracování), sdílení informací o monitoringu a surveillance, zlepšení legislativy.

Srovnal příjmy z humánní oblasti ve výši 500 miliard USD, dosahované na jednom biologickém druhu se šestnácti miliardami, dosahovanými v oblasti veterinárních léčiv na více než deseti druzích. Náklady na registrace léčiv se zvýšily za posledních 15 let o 150 % a doba výzkumu přípravků se v průměru prodloužila o 4,5 roku; firemní vývoj a výzkum spotřebovává o 25 – 30% víc z rozpočtu firem. Výzkum jedné vakcíny trvá nejméně pět let.

Klaas Johan Osinga z nizozemské organizace farmářů přiblížil pracovní skupinu COPA-COGECA, ve které působí jako viceprezident, jako novou formu dialogu s a mezi investory do farmaceutického průmyslu. Zmínil problematiku zvířat vakcinovaných při výskytu hromadných onemocnění, zda maso a potravinové výrobky z takto ošetřených zvířat spotřebitelé budou chtít i nadále kupovat.

Albert Cornelissen, děkan univerzity v Utrechtu, oslovil přítomné s informací o stavu veterinárního školství v Evropě a evaluačním systému EAEVE. (Naše alma mater v Brně prošla již podruhé úspěšně a mezi veterinárními školami získala na známosti jako rozsahem střední, ale příhodně vybavená a ucelená škola, která navzdory jazykové bariéře poskytuje kvalitní evropské vzdělání.) Pohovořil o komplexní přípravě veterinárních studentů, z nichž ti nejlepší vstupují do služeb farmaceutického průmyslu a pracují na vývoji nových technologií a produktů.

Alex Morrow, ze společnosti ERA-Net, vysvětlil princip tzv. zrcadlových skupin (Mirror groups), které spolupracují na výzkumných projektech v různých podnicích a jsou pomocí ERANet koordinováni. Projekt zahrnuje 26 partnerů z 19 zemí s rozpočtem 270 mil. eur.

Dále byla řešena problematika ekonomického významu prevence u společenských zvířat, jako je vakcinace a odčervení, Johanem van Tilburgem, viceprezidentem FECAVA (kočičí veterinární společnost) a společníkem seniorem veterinární kliniky v Belgii. Ekonomický pohled na problematiku malých zvířat potvrdila i Margareta Fairhurst, ředitelka globálního marketingu veterinárních léčiv společnosti Bayer. Hlavním určujícím činitelem na tomto trhu nejsou veterináři, ale majitelé zvířat a bezpečí jejich chovu a zájmy o sepětí zdravotních hledisek humánní a veterinární medicíny.

Výroční konference ukázala velkou vůli výrobců po propojení některých výzkumných aktivit, neboť se neustále zvyšují požadavky na účinnost a bezpečnost léčiv a vakcín, které prodlužují výzkum a prodražují konečnou cenu produktů.

Přednášky jsou pro zájemce o informace nezkreslené mými poznámkami ke stažení na

www.ifaheurope.org.
m.alcain@ifahsec.org

Academic Ranking of World Universities Shangai Jiao Tong University for Higher Education Uttrecht #4 (Edinburgh, Cambridge,…) CRC for international pork … – Australian foundation

MVDr. Jan Bernardy