Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAHRANIČNÍ KOMISE Představenstva KVL ČR 2020

Od posledního Sněmu KVL ČR se jednání a korespondenční činnosti v zahraniční komisi účastnili : Dr. Vaňousová, Dr. Daniel, Dr. Snášil, Dr. Bernardy, Dr. Borkovec.

Funkci předsedy vykonával do června 2020 Dr. Snášil, poté Dr. Borkovec.

Zahraniční komise se fyzicky nescházela, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Účastníci všech jednání v zahraničí informovali o jejich průběhu i závěrech jak členy orgánů KVL ČR, tak i ostatní členy prostřednictvím svých zpráv publikovaných v časopise ZVĚROKRUH i na webové stránce KVL.

Stručný přehled o akcích zahraniční komise KVL ČR, které se uskutečnily:

 – 6.-9.11.2019 jednání GA FVE v Bruselu

–  21.-24. 11. 2019 Shromáždění AHCZSK Skalica a Sněm KVL SK Štrbské Pleso

– 4.12.2019 Jednání One Health ve  Varšavě – Dr. Bernardy

Příprava GA FVE v Praze 4-7/11/2020

(jednání v hotelu Grandium , Tř. politických vězňů, Praha, welcome party Obecní dům, gala diner Kajserštejnský palác, rozpočet (200 – 300 osob).

– 17.1. 2020 ples KVL SR Košice – Dr. Vaňousová Dr. Daniel

– 14.2. 2020 Odborno-spoločenské podujatie Dolný Kubín – Dr. Daniel

– Na pozvání prezidentky KVL SR 26.-27.6. 2020 Setkání se zástupci slovenské Komory a košické VFU – Dr. Vaňousová, Dr. Daniel

– Výzvy na efektivnost veterinární péče o hospodářská a zájmová zvířata v nových podmínkách digitalizace, telemedicíny i nákazové situace, Mikulov, 2. Září 2020 – zástupci Komory veterinárních lékařů, Státní veterinární správy ČR i slovenské správy, veterinárních univerzit v Brně a v Košicích.

Plán zahraničních akcí na první pololetí 2020, které se nekonaly, či se konat nebudou:

– 6.,7.4. Všeobecné shromáždění WVA, Auckland, N. Zéland Dr. Vaňousová –

– zrušeno Covid19.

– 23.-25.4. společné jedn. předst. KVL ČR a KVL SR (plán.v Telči nebo na Hluboké)

– zrušeno Covid19

– 8.- 9.5. schůzka V4 Plus, Berane, Černá Hora Dr. Vaňousová, Dr. Daniel- zrušeno Covid19

– 29.- 30.5. Kongres KVL SR Jasná Dr. Daniel – zrušeno Covid19

– 4.- 6.6. UEVP a FVE GA Londýn Dr. Vaňousová, Dr. Daniel, Dr. Bernardy – zrušeno Covid 19

– podzimní konání GA FVE v Praze – po zvážení nepříznivé pandemické situace a s přihlédnutím ke spíše nepříznivé odpovědi delegátů ohledně jejich fyzické účasti, se prezidium FVE (svým dopisem ze 7/9/ 2020) rozhodlo přeložit tuto akci buď na listopad 2021, nebo na květen – červen 2022.

– projekt Visegrad Fund project Visegrad Vet+ policies on Covid-19 (2-denní konference 19/11/2020 – 22/11/2020 v Tivatu v Černé Hoře pro koordinaci strategie EU států v protipandemických opatřeních) – KVL ČR se vzdává účasti vzhledem nepříznivé pandemické situaci.

Plán zahraničních akcí , které by se konat mohly:

  • Záštita organizační nad GA FVE v Praze – přeložit tuto akci buď na listopad 2021, nebo na květen – červen 2022.
  • Projekt Visegrad Fund project Visegrad Vet+ policies on Covid-19 (2-denní konference 19/11/2020 – 22/11/2020 v Tivatu v Černé Hoře pro koordinaci strategie EU států v protipandemických opatřeních) – KVL ČR je toho názoru, že – vzhledem k současnému stavu šíření pandemie COVID19 – bude přínos této konference významnější, když se uskuteční na úrovni celé FVE a jakmile budou známy poznatky o účinnosti připravovaných vakcín.

V Znojmě dne 20. 9. 2020

MVDr. Lubomír Borkovec