Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE PRO XXIX. SNĚM V BRNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Od XXVIII. Sněmu konaném v Mikulově pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr.) Návojová Horáčková, Pokorný, Šterc, Zelinka. MVDr. Pokorný v letošním roce rezignoval.

Od schválení novely Vzdělávacího řádu došlo následně ke schválení prvních dvou autorizovaných oborů – Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat a Medicína koček. Letos na podzim již proběhly první zkoušky kandidátů na autorizaci v oboru Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Doufáme, že další obory budou následovat.

Přípravu vzdělávacích akcí nám v letošním roce výrazně narušila pandemie SARS-CoV-2. Ty akce, které byly naplánovány do vyhlášení karantény, proběhly normálně, od března pak nebylo možné pořádat vzdělávací akce prezenčním způsobem.

Putovní semináře proběhly i v letošním roce, zvolená témata reflektují požadavky členské základny na informace týkající se aktuální problematiky legislativní i odborné. Místa konání byla opět Brno, Ostrava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň. Kromě informací týkajících se EET, zpráv revizní komise, mohli veterinární lékaři diskutovat se zástupci Státní veterinární správy, kteří přijeli představit systém elektronických žádanek.

Další vzdělávací akce pořádané prezenčním způsobem již neproběhly. Plánovaná dvoudenní konference Infekční nemoci koček, která měla proběhnout v květnu, byla nakonec uspořádána on-line, záznam konference byl k dispozici účastníkům ještě 6 měsíců. Připravované semináře týkající se legislativy a používání léčiv a používání antibiotik připravované ve spolupráci s ÚSKVBL také neproběhly, na jejich uskutečnění budeme pracovat v průběhu příštího roku.

Tradičně jsme uspořádali i řadu webinářů, témata opět reflektovala požadavky členské základny. Letošní webináře byly tyto: Jak může stres a způsob života ovlivnit zdravotní stav psa, Fraktury antebrachia u trpasličích plemen psů, Aktuální informace k legislativě a čipování psů, Stabilizace a monitoring diabetické kočky, Metodika kontroly zdraví a digitalizace, Kontrola RTG pracoviště, Klid v nejistých časech – tipy a techniky, jak se udržet při smyslech v období pandemie, Stabilizace a monitoring akutního kočičího diabetika, Komplikace při extrakci zubů, Dysplazie loketního kloubu malých plemen psů, Úspěšná veterinární praxe – reálné výsledky českých praxí na základě anonymního průzkumu – první část malé ordinace, Otitis externa: Výzvy a řešení (ve spolupráci s firmou Bayer),  Úspěšná veterinární praxe – reálné výsledky českých praxí na základě anonymního průzkumu – druhá část velké ordinace, Novela zákona o veterinární péči – centrální registr čipů, elektronické žádanky. Záznamy webinářů lze nalézt v archívu na webu KVL ČR.

Letos opět proběhl Vetmeeting, tentokrát již 7. ročník. Odborný dvoudenní program probíhal tentokrát ve dvou sekcích – malozvířetnické a exotů. Sobota byla věnována přednáškám a workshopu, pátek a neděle workshopu a kurzu radiační ochrany. Páteční workshop se týkal kazuistik v oboru Medicína koček, sobotní workshop zobrazovacích technik u drobných savců. Kvůli pandemii SARS-CoV-2 a s ní spojeným zákazem prezenčního přednášení domluvené přednášející proběhla malozvířetnická sekce on-line. Připraven byl opět i doprovodný program včetně dětského dne a večerní zábavy, čehož hojně využívají zejména rodinní příslušníci.

Kontinuální vzdělávání běží i po změnách zavedených od předloňského roku bezproblémově. Aktivně je do systému zapojeno 1841 veterinárních lékařů (ostatní nedali souhlas s GDPR, takže jejich kredity nelze evidovat) a 95 firem.

Ráda bych poděkovala jednak všem členům Vzdělávací komise za dosavadní spolupráci, jednak pracovnicím sekretariátu Sylvě Skálové a Radce Vítkové za jejich práci při přípravě vzdělávacích akcí.

V Praze 10.9.2020

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)