Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetření prasat na trichinelu

  Časopis Zvěrokruh 2/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Petr Pejchal

Co s ulovenými divokými prasaty?

 

Tisková zpráva
Praha, 15. ledna 2015

V souvislosti s mediální zprávou o tom, že se letos myslivci chystají na lov 300 000 divokých prasat, přináší Státní veterinární správa souhrn informací o postupech vyšetřování tohoto druhu masa. Divoké prase určené ke konzumaci se totiž musí nechat vždy vyšetřit na přítomnost svalovce (tzv. trichinel), samozřejmě s vyhovujícím výsledkem. Co se tedy přesně děje s uloveným divočákem?

U divokého prasete, které uživatel honitby použije výlučně pro vlastní spotřebu, stačí vyšetření na svalovce tzv. kompresní metodou, ovšem pouze v laboratoři, která získala od krajské veterinární správy povolení pro tento druh vyšetření. K tomuto vyšetření se odebírají vzorky svaloviny o velikosti lískového ořechu z obou bráničních pilířů a dále z čelisti, svalů dolní kýty, mezižeberní svaloviny a ze svalů jazyka (šest vzorků z každého zvířete). V tomto případě nemusí zvíře prohlížet proškolená osoba.

Ve všech ostatních případech je nutné provést vyšetření na trichinely tzv. trávicí metodou v akreditované laboratoři, nebo státním veterinárním ústavu. K tomuto vyšetření se odebírá vzorek svaloviny o hmotnosti nejméně 10 g, a to buď z přední nohy, jazyka nebo bránice (jeden vzorek z jednoho zvířete).

Každý kus doprovází vyplněný lístek o původu zvěře

Pokud uživatel honitby dodává těla divokých prasat v kůži konečnému spotřebiteli v rámci tzv. malého množství, může uživatel honitby prodat nebo dodat divoká prasata až po vyhovujícím vyšetření na trichinely trávicí metodou. V tomto případě postačí prohlídka proškolenou osobou.

Pokud tělo divokého prasete míří do zařízení zpracovávajícího zvěřinu, může být dodáno bez vyšetření na trichinely. Odběr vzorku a vyšetření provádí veterinární dozor v rámci veterinární kontroly. Prase prohlédnuté proškolenou osobou lze odeslat do zařízení zpracovávajícího zvěřinu bez vnitřností. V případě, kdy nedojde k prohlídce proškolenou osobou, je nutné k tělu přiložit vnitřnosti – musí být patrné, ke kterému zvířeti patří. Hlava a bránice však musí být přiloženy v každém případě.

Každý kus doprovází vyplněný lístek o původu zvěře. Ten povinně předává přepravující osoba příjemci, který musí uschovávat lístek o původu zvěře a sejmutou plombu jeden měsíc (v některých případech šest měsíců) od převzetí. Pokud divoké prase prohlédla proškolená osoba, musí být navíc na lístku její prohlášení o vyhovujícím vyšetření kusu.

Stahovat a prodávat/dodávat/zpracovávat maso ze stažených divokých prasat pro jinou než vlastní spotřebu ve své domácnosti lze jen v registrovaných maloobchodních zařízeních, nebo registrovaných a schválených zařízeních (zvěřinových závodech) krajskou veterinární správou.

 
Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350