Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetřování domácích mazlíčků na Covid-19

aktualizováno 24. 3. 2020

Společnost IDEXX 13. 3. 2020 oznámila, že má k dispozici test na zjišťování viru SARS-CoV-2 u zvířat. Centrum pro kontrolu nemocí USA (CDC), Americká asociace veterinární medicíny (AVMA) ani samotný IDEXX však v současné době nedoporučují domácí mazlíčky vyšetřovat. IDEXX zároveň s oznámením dostupnosti tohoto testu sdělil, že při validaci nového testovacího systému vyšetřil na Covid-19 tisíce psích a kočičích vzorků a žádný z nich nebyl pozitivní. Tyto výsledky podporují současné přesvědčení, že Covid-19 se přenáší primárně z člověka na člověka, a hovoří proti doporučení testovat na toto onemocnění domácí zvířata. (zdroj: https://www.idexx.com/en/about-idexx/news/no-covid-19-cases-pets/).

Psi a kočky trpící příznaky onemocnění dýchacích cest by měli být veterinářem vyšetřeni na běžné respirační patogeny, spíše než aby se snažili u nich hledat Covid-19. Je důležité mít na mysli, že v současné době je pouze minimum důkazů pro to, že by psi a kočky mohli být infikováni SARS-CoV-2. Důkaz pro tvrzení, že by domácí mazlíčci mohli Covid-19 šířit mezi lidmi, neexistuje vůbec.

Jay Mazelsky, prezident a výkonný ředitel laboratoří IDEXX však zdůrazňuje, že pokud rozhodující autority veterinární medicíny rozhodnou, že je z klinického pohledu důležité vyšetřovat domácí mazlíčky na virus způsobující Covid-19, IDEXX bude připraven uvolnit IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCRTM test pro rutinní používání.

„Domácí mazlíčci jsou důležitými členy rodiny a snažíme se chránit jejich zdraví a bezpečí. V naší globální síti laboratoří IDEXX nepřestáváme celkový vývoj situace kolem Covid-19 sledovat,“ ujišťuje Jay Mazelsky.

Jiný přístup k vyšetřování domácích zvířat zvolila Veterinární diagnostická laboratoř při Koleji veterinární medicíny University of Illinois. Tato laboratoř 15. 3. 2020 oznámila, že je schopna vyšetřovat domácí mazlíčky na Covid-19. (zdroj: https://vetmed.illinois.edu/pet_column/coronavirus-pets/). Musí ale být splněno několik podmínek: vyšetření se provádí výhradně na žádost veterinárního lékaře a musí být odborně odůvodněno. Požadavky na vyšetření jsou zasílány úřednímu veterinárnímu lékaři, který je individuálně povoluje. V případě pozitivního výsledku by byly státní autority informovány jako první, ještě dříve než referující veterinární lékař.

Nabízí se otázka, proč laboratoře vyvíjejí veterinární testy na Covid-19, když domácí zvířata nemohou podle současných poznatků Covid-19 onemocnět a šířit virus SARS-CoV-2 na člověka. Vývoj testů je ovšem důležitý pro budoucí sledování chování epidemie. O viru nemáme stále dostatek informací a je nutné být připraven na situaci, kdy se naše současné poznání změní.

Na základě citovaných zdrojů zpracovala: MVDr. Veronika Grymová