Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetřovat starší, ušetří se

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Josef Duben

Big B ang

Na počátku bylo slovo „blázen“?
Kdepak synku, vrať se na zem.
Takové až na konci věků zazní,
zatím buď v klidu, neruš, zhasni!

… jen žádný strach dámy, na všechny se dostane, bez ohledu na věk. Viagra umí zázraky

 

Jak jsme již před časem avizovali, Státní veterinární správa ČR zasílá nyní do Bruselu žádost o možnost vyšetřovat na BSE o něco starší krávy. Dosud se u nás vyšetřuje jatečný skot, který je starší než 30 měsíců. Bylo by možné tuto hranici zvýšit na 48 měsíců. Pro zemědělce by to znamenalo úsporu.

Naše republika splňuje podmínky pro podání žádosti, jak bylo konstatováno mimo jiné i na posledním jednání šéfů veterinárních správ v Bruselu 19. července. O tom, že splňujeme podmínky, se přesvědčili letos i inspektoři z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu) Evropské komise. Shledali náš systém dozoru jako důvěryhodný a funkční, tj. jak z hlediska samotného způsobu vyšetřování, tak vedení evidence. A samozřejmě je splněna základní podmínka – žádný výskyt bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), naposledy byl diagnostikován případ BSE více než před rokem.

Nyní bude naše žádost orgány Komise posouzena a lze doufat, že kladně, a našim zemědělcům se opět o něco zjednoduší a zlevní „život“. A ČR by se tak přiřadila ke starým členským zemím, původní patnáctce plus Kypru a Slovinsku, kde se již nad 48 měsíců vyšetřuje.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR