Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výskyt cysticerků u skotu

  Informace – zprávy – výzvy

při veterinární prohlídce na jatkách – loni u 0,02 %

Josef Duben

Výskyt boubelů tasemnice čím dál vzácnější

 

Na cysticerkózu, tj. výskyt boubelů tasemnice v mase skotu, se v ČR při veterinární prohlídce na jatkách vyšetřují veškerá porážená zvířata. Pozitivní nálezy jsou poměrně vzácné. V roce 2012 bylo na jatkách v ČR zachyceno celkem 59 kusů skotu s boubeli tasemnic z celkem 246 495 poražených kusů, to je 0,02 %.

V letošním roce bylo na jatkách dosud zjištěno 11 kusů skotu s cysticerky.

Od března 2013, kdy Státní veterinární správa obdržela od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje informaci, jsou analyzována možná rizika ve vytipovaných oblastech a vytipovaných chovech.

Používaná metoda vyšetřování podle nařízení EP a Rady č. (ES) 854/2004 spočívá v nařezávání vyjmenovaných rizikových míst (žvýkací svaly a srdce). Jelikož není stoprocentní (ale to není ani švýcarská studie vyšetření krve živého skotu), je na místě zopakovat, že požití syrového masa vždy může znamenat určité riziko, pokud není maso škrábáno nebo několik dní přemraženo.

Pro zajímavost lze uvést údaje o výskytu tasemnice u lidí podle údajů Ministerstva zdravotnictví (viz tabulka)

Z vědecké studie, která se zabývá vyšetřením krve skotu na přítomnost protilátek proti cysticerkům a která byla provedena v Curychu, na základě vyžádání Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, vyplynulo, že v 5 z 20 prověřených chovů lze hovořit o vyšším riziku, neboť více než 20 % vyšetřených kusů mělo protilátky.

Přesto, že tato metoda dosud není validovaná, veterinární dozor na jatkách se na tento problém při porážení zvířat z chovů, kde byly zjištěny protilátky, zaměří, aby byly získány podklady pro srovnání nálezů pro vyhodnocení ve smyslu shody klasického způsobu nařezávání (incise) a vyvíjené metody sérologického vyšetření.

Pro zajímavost lze uvést údaje o výskytu tasemnice u lidí podle údajů Ministerstva zdravotnictví (viz . tabulka). V osmdesátých letech minulého století byl běžný roční výskyt často více než 700 případů.

Je třeba zdůraznit, že veškerá vnímavá zvířata, tj. v tomto případě skot, jsou na přítomnost boubelů Taenia saginata (tasemnice bezbranné) na jatkách vyšetřována, není tomu tak ale v případě domácích porážek skotu (pokud o to soukromý chovatel nepožádá). Je tedy třeba vždy zvážit míru rizika nakažení, které je reálné i při požívání různých místních specialit na dovolené v cizích zemích, jak vyplývá z uvedené tabulky.

ROK
IMPORTOVANÉ
AUTOCHTONNÍ
CELKEM
1997
2
41
43
1998
15
50
65
1999
39
37
76
2000
27
38
65
2001
2
26
28
2002
4
23
27
2003
3
16
19
2004
2
18
20
2005
0
11
11
2006
2
11
13
2007
0
26
26
2008
0
7
7
2009
0
3
3
2010
3
1
4
2011
1
8
9
2012
0
6
6
2013
0
26
26
Celkem
100
348
448

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz