Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky ankety zaměstnávání veterinárních lékařů

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Radka Vaňousová

Co si veterinární veřejnost myslí o novele veterinárního zákona

Tato anketa byla připravena k mapování stávající situace ve veterinární veřejnosti zejména k aktuální novele zákona o veterinární péči a do budoucna k novele zákona o Komoře veterinárních lékařů. Tak jak se mění věkové i genrové zastoupení členů KVL ČR, různí se i názory na tuto problematiku, a to zejména ve vztahu k zaměstnávání veterinárních lékařů. Celkem hlasovalo 460 veterinárních lékařů a poprvé v průběhu pořádání anket měla největší zastoupení věková skupina 26 a více let po absolutoriu. Určitě není bez zajímavosti, že hlasování probíhalo ve třech vlnách, a to vždy po rozeslání komorových novinek s upozorněním. Tady vám přinášíme výsledky:

V anketě hlasovalo 55,43% mužů a 44,57% žen, ve věkovém rozmezí doby od absolutoria, do pěti let 17,61%, 5–15 let 27,17%, 16–25 let 19,78%, 26 a více let 35,43%.

Z odpovídajících převažovali veterináři z malých praxí zastoupeni 55,87%, dále veterináři ze smíšených praxí 33,04%, veterináři z velkých praxí 9,13% a z jiných typů praxe 1,96%.

Respondenti pracují v 75,49% jako OSVČ, v 17,72% jako zaměstnanci, v 6,78% jako společníci. Nadále by preferovali vykonávat veterinární praxi jako v 75,49% jako OSVČ, v 14,19% jako zaměstnanci a v 15,52% jako společníci.

Politické názory veterinářů jsou v 49,88% pravicové, v 25,44% ve středu, v 4,99% levicové a 19,7% veterinářů se o politiku vůbec nezajímá.

V případě podnikajících veterinářů plyne hlavní část příjmů z veterinární činnosti 92,54%, u 7,42% je to z jiné paralelně prováděné činnosti. Hlavní část příjmu plyne z plateb v hotovosti a kartou u 53,96%, z plateb a fakturací podle práce a úkonů u 26,69%, z fakturací a dohodnutých paušálních odměn 19,36%.

Celkem 63,48% respondentů si myslí, že být zaměstnancem neveterinární právnické osoby může mít negativní dopad na kvalitu výkonu praxe, 27,17% si myslí, že to může mít negativní dopad na kvalitu výkonu praxe, ale může mít i výhody v organizaci práce a volného času, případě na standardizaci výkonů a vzdělávání a 9,35% si myslí, že to nemůže mít negativní dopad na kvalitu výkonu praxe.

Celkem 15,22% odpovídajících veterinářů by využilo možnosti být zaměstnancem neveterinárního subjektu a 84,78% by této možnosti nevyužili.

Při dalším rozboru výsledků vyplynulo, že veterinární lékaři, kteří pouze fakturují (ne podle úkonů, tedy stejná skupina jako paušál), jsou zastoupeni nejvíce ve věkové skupině do pěti let od absolutoria a ve věkové skupině 26 a více let po absolutoriu. Další výsledky jsou znázorněny v grafech:

 

 
Radka Vaňousová