Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky volby prezidenta KVL ČR, předsedy revizní komise a předsedy čestné rady

  Z činnosti komory

Na schůzi 24. 5. 2011 nové představenstvo KVL ČR volilo svého prezidenta a viceprezidenta:

 

Prezidentem KVL ČR byl na další období zvolen nadpolovičním počtem hlasů
MVDr. Ondřej Rychlík

 

Viceprezidentem KVL ČR byl na další období zvolen nadpolovičním počtem hlasů
MVDr. Milan Snášil, CSc

     

Revizní komise volila svou předsedkyni a místopředsedkyni:

Předsedkyní revizní komise byla zvolena
MVDr. Marie Vranková

 

Místopředsedkyní revizní komise byla zvolena
MVDr. Veronika Grymová

     

Čestná rada volila svého předsedu a místopředsedu:

Předsedou čestné rady byl zvolen
MVDr. Vojtěch Frkal

 

Místopředsedou čestné rady byl zvolen
MVDr. Michael Mazoch