Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vysoce patogenní ptačí chřipka H7N7 v Itálii

  Informace – zprávy – výzvy

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA 19. 8. 2013

 

Italské úřady informovaly členské státy o výskytu ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H7N7 v obci Ostellato, provincie Ferrara, v regionu Emilia Romagna. V hospodářství s 128000 nosnicemi se vyskytly klinické příznaky u 105000 z nich a 4000 nosnic uhynulo. Po vyšetření odebraných vzorků italští veterináři dne 15. srpna potvrdili ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky. Italské úřady přijímají odpovídající opatření v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ ES (o opatřeních společenství pro tlumení infl uenzy ptáků).

Bylo zahájeno utrácení veškeré drůbeže přítomné v hospodářství a kolem infi kovaného hospodářství bylo vymezeno ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10km. Stále probíhá epizootologické šetření s cílem zjistit původ nákazy a možné rozšíření nákazy do jiných hospodářství. Podle dostupných dat v systému TRACES (Trade Control and Expert System) nebyla od poloviny ledna z provincie Ferrara do členských států vyvezena žádná živá drůbež, živí ptáci či násadová vejce jakýchkoliv druhů ptáků.

Státní veterinární správa sleduje situaci v Itálii a zajišťuje na území ČR monitoring ptačí chřipky ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem Praha (Národní referenční laboratoř pro aviární infl uenzu), Státním veterinárním ústavem Jihlava a Státním veterinárním ústavem Olomouc. Všechny tyto laboratoře jsou připraveny přijímat a vyšetřovat vzorky a výskyt ptačí chřipky na našem území včas detekovat.

V ČR pravidelně chovy drůbeže vyšetřujeme a navíc je v chovech drůbeže zaveden tzv. systém včasného varování, kdy chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě, dojde-li v chovech k poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec a ke zvýšené úmrtnosti. Sledujeme také populace volně žijících ptáků a došetřujeme všechny vyskytnuvší se hromadné úhyny.

V současné době je v ČR situace, pokud jde o aviární infl uenzu, klidná, nicméně jsme připraveni okamžitě v chovech při podezření odebrat vzorky a provést další šetření, popřípadě přijmout odpovídající opatření. Je dobré též opět připomenout chovatelům, že mají dodržovat preventivní opatření – zabránit kontaktu s volně žijícími ptáky, krmit a podávat napájecí vodu v chráněných místech, pod střechou apod.

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz