Komora veterinárních lékařů České republiky

Vysoká škola je málo? Dvoudenní kurz je více!

Vysoká škola je málo? Dvoudenní kurz je více!

Oč vlastně v tomto případě běží? Jedná se o prohlídku – vyšetření ulovené zvěře určené k osobní spotřebě myslivce – lovce.

Ačkoliv jsem absolvent veterinární fakulty (v roce 1963) a samozřejmě složil předepsané zkoušky včetně disciplín biologie, histologie, parazitologie, zoologie, anatomie a hygieny masa a potravin + ještě zkoušky z myslivosti na lesnické fakultě – je to nepostačující příprava k tomu abych mohl prohlédnout a stvrdit svým podpisem zdravotní nezávadnost uloveného kusu. Oproti tomu absolvent dvoudenního kurzu je to oprávněn provést. Je to dáno asi tím, že za své proškolení zaplatí 4500 Kč. Do nedávné doby prováděli prohlídku zvěře veterinární lékaři na základě své profesní přípravy a mohli potvrdit zdravotní nezávadnost. Dnes to smí provádět kolega ve státní službě a proškolený myslivec. Je to diskreditace naší profesní přípravy, která je na základě tohoto přístupu asi nižší úrovně než dvoudenní kurz prohlížitelů.

MVDr. Antonín Rudolf

Komora veterinárních lékařů České republiky