Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výstava publikací zlatého fondu univerzitní knihovny VFU v Brně

Výstava publikací zlatého fondu univerzitní knihovny VFU v Brně

(v prostorách knihovny v týdnu oslav k 90. výročí VFU ve dnech 10. – 14. 11. 2008)

V rámci oslav Veterinární a farmaceutické univerzity Brno připravuje univerzitní knihovna ve spolupráci s Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno výstavu zlatého fondu, která obsahuje díla, skripta, časopisecké články a knihy významných akademických pracovníků univerzity od dob jejího vzniku. Návštěvníci zde mohou zhlédnout staré dokumenty knihovny, které byly v tomto roce zpracovány do automatizovaného knihovního systému. Významnou součástí zlatého fondu jsou i originální publikace z historie Vysoké školy veterinární v Brně. Jejich autory jsou jak její učitelé, tak i veterinární lékaři z teorie i praxe. Jsou to jednak publikace o vývoji veterinárního školství v Česku, o založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a taktéž i monografie o významných osobnostech naší alma mater. Nejstarší publikací zlatého fondu je kniha s titulem Koňská lékařství sepsaná ve staročeštině a vydaná již před 400 lety (v r. 1608). Byla získána nedávno v elektronické podobě z Knihovny Národního muzea v Praze a bude k dispozici k nahlédnutí. Další staré dokumenty jsou datovány přibližně do roku 1750. Většina publikací je psána švabachem, některé obsahují krásné ilustrace zvířat.

Výstava dokumentů bude doplněna malou expozicí medailí vydaných univerzitou.