Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výstava publikací zlatého fondu univerzitní knihovny VFU v Brně

Výstava publikací zlatého fondu univerzitní knihovny VFU v Brně

(v prostorách knihovny v týdnu oslav k 90. výročí VFU ve dnech 10. – 14. 11. 2008)

V rámci oslav Veterinární a farmaceutické univerzity Brno připravuje univerzitní knihovna ve spolupráci s Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno výstavu zlatého fondu, která obsahuje díla, skripta, časopisecké články a knihy významných akademických pracovníků univerzity od dob jejího vzniku. Návštěvníci zde mohou zhlédnout staré dokumenty knihovny, které byly v tomto roce zpracovány do automatizovaného knihovního systému. Významnou součástí zlatého fondu jsou i originální publikace z historie Vysoké školy veterinární v Brně. Jejich autory jsou jak její učitelé, tak i veterinární lékaři z teorie i praxe. Jsou to jednak publikace o vývoji veterinárního školství v Česku, o založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a taktéž i monografie o významných osobnostech naší alma mater. Nejstarší publikací zlatého fondu je kniha s titulem Koňská lékařství sepsaná ve staročeštině a vydaná již před 400 lety (v r. 1608). Byla získána nedávno v elektronické podobě z Knihovny Národního muzea v Praze a bude k dispozici k nahlédnutí. Další staré dokumenty jsou datovány přibližně do roku 1750. Většina publikací je psána švabachem, některé obsahují krásné ilustrace zvířat.

Výstava dokumentů bude doplněna malou expozicí medailí vydaných univerzitou.

Komora veterinárních lékařů České republiky