Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výstup na Rysy

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Ondřej Rychlík

Zpráva z výstupu veterinárních lékařů na tatranské štíty

 

Na pozvání prezidenta Komory veterinárných lekárov Slovenskej republiky jsem se zúčastnil II. ročníku výstupu veterinárních lékařů na tatranské štíty. V loňském roce slovenští kolegové zahájili tradici výstupem na velmi fotogenickou horu Kriváň a pro letošní ročník byly zvoleny Rysy. Výstup na 2499 m vysoké Rysy patří k oblíbeným turisticky náročným letním túrám ve Vysokých Tatrách. Sraz účastníků byl v sobotu v 6 hod. ráno na parkovišti na Štrbském plese. Předpověď počasí nebyla příliš příznivá a celkem se vyplnila, naštěstí však začalo pršet přeci jen později, než bylo předpovídáno. Před výstupem šly zvěsti, že nahoře už je trochu sněhu a výstup bude náročný. Bohužel, zvěsti nejen že nepřeháněly, ale označovaly terén velmi lichotivě.

… na startu se tradice nikdy neporuší. Začínáme se zpěvem a smíchem

Trochu sněhu bylo 125 cm. Změřil jsem si to. Z původně přihlášených asi sta kolegů se nakonec zúčastnily výstupu necelé tři desítky a většina účastníků ukončila velmi rozumně výstup u Žabího plesa. Dál už by bylo potřeba mít mačky a lana. Nicméně pár nás ještě pokračovalo. Postupně se vraceli a do závěrečné fáze výstupu k Chatě pod Rysy jsme došli tři. K chatě nám chybělo ještě asi dvacet minut, ale už jsme se rozhodli dál neriskovat. Standardně natažené řetězy v této části kopce byly hluboko pod sněhem a začalo se ochlazovat, do té doby relativně měkký sníh začal tuhnout a lezení po čtyřech už dost studilo i přes rukavice. Rozhodnutí se ukázalo až nad očekávání prozíravé, neboť za půl hodiny po něm se celý vrchol Rysů i sousedních štítů zahalil do husté mlhy. Dále cesta ubíhala rychle, většinou mnohem rychleji než bychom si přáli. Z prudkého kopce se klouzalo a hýždě, bedra byly během hodiny natlučené jako biftek. Odpočinek v hospodě na Popradském plese byl vítaný, návrat na Štrbské pleso klidný, ale v dešti.

Samozřejmě jsme po cestě jen nemlčeli, ale povídali si a družně „komorovali“. Některé informace jsou pro mě velmi zajímavé, a tak se podělím. Obecně na Slovensku není každá novinová strana plná reforem, dramatických výstupů ministrů v televizích, rádiích a vůbec se celkově tak ´nekecá´. Za to se děje. Stát šetří a nejen proklamačně. Místo diskusí o snižovaní platů o pár procent se ruší celé organizace a úřady. Hygienická služba se privatizuje, obchodní inspekci zrušili úplně. Daleko efektivněji se však jedná i v Komoře. Základní pojistné plnění, které je dáno zákonem stejně jako u nás, je tak nízké a kryje tak málo věcí, že vymahači škod po veterinářích už vymáhat přestali, neboť rozumně usoudili, že přes pojišťovnu stejně nic nedostanou. Podle mého soudu vemi rozumně postupuje i revizní komise. Ačkoliv legislativa se příliš neliší, poněkud jinak přistupuje k výrazu „závažně“ při porušení některého ustanovení komorových předpisů. Avšak shledá-li závažné porušení a čestná rada shledá obviněného vinným, jsou sankce mnohem větší než u nás. Tedy, výše pokuty. Většina případů, kterými se zabývá disciplinární řízení u nás, by se na Slovensku vůbec neprojednávala. Pokud někdo nezaregistruje pas a jiný kolega si na provinilého oprávněně stěžuje, pošle mu revizní komise dopis, aby pochybení napravil a dal věci do pořádku. Stěžuje-li si stěžovatel na nějaké pracoviště, stížnost vrátí s tím, že je potřeba si stěžovat na konkrétního veterinárního lékaře, stěžuje- li si na právnickou osobu, necítí se kompetentní vůbec. V této souvislosti mě zaujala i legislativní aktivita. Slovenská komora připravuje novelu zákona a počítá s tím, že členem Komory budou moci být i právnické osoby. Právnická osoba, která by měla jako předmět podnikání veterinární činnost, by nemohla mít jiný předmět podnikání, statutární zástupce bude muset být vždy veterinární lékař a majetková účast neveterinářů by byla omezena, případně zcela znemožněna. Dlouho jsem o tom diskutoval s jejich právníkem a ačkoliv se mně takové ustanovení zdálo u nás neschůdné a v parlamentě neprůchodné, začal jsem měnit názor.

… když se nebe zakaboní, zpěv a smích pomalu utichá a začíná debata i o pracovních věcech

 

… jak je vidět, Reinhart Meßner na Rysy nedorazil a zůstal ve svém milovaném Tyrolsku

Celkově musím celou akci moc pochválit. Vše bylo organizačně skvěle zabezpečeno, tradiční slovenská pohostinnost se opět ukázala v nejlepším světle a Tatry jsou krásné. Proč přišla zima o měsíc dřív než v jiných letech, nevím a ani nevím, kdo by to věděl. Vím však, že máme zase co oplácet. Nepůjdeme třeba na Sněžku?

 

… někteří se jen kochali krásami hor a žasli nad otužilostí několika kolegů, kteří plesali v plese či se osvěžovali. Jiní zase museli mobilovat i na tomto krásném setkání