Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Využití zvířat v cirkusech

  Časopis Zvěrokruh 1/2019
     Z činnosti komory


„Představenstvo Komory zaslalo v listopadu ministru zemědělství stanovisko k využívání zvířat v cirkusech. Níže uvádíme dva rozdílné názory našich kolegů na tuto problematiku.“

Dobrý den, můj komentář k cirkusovým zvířatům:

Domestikovaná zvířata, jako jsou psi a koně – některá plemena jsou po staletí šlechtěna tak, aby jejich ochota spolupracovat s člověkem byla co nejvyvinutější (ovčácká plemena psů). Tato zvířata se na práci vyloženě těší, pokud jsou ponechána bez tréninku a možnosti pracovat, jsou nešťastná.

Divoká zvířata, jako jsou velké kočkovité šelmy, medvědi, ale i papoušci – to jsou potomci zvířat chovaných po mnoho generací v zajetí. V přírodě bez lidské péče by nepřežila. I tato zvířata jsou vybírána trenéry – již u mláďat lze u některých jedinců pozorovat povahové vlastnosti, které zaručují dobré výsledky v tréninku. Dnešní podobu výcviku bych už nenazývala drezurou, používá se metoda pozitivní stimulace. Cílem trenéra je dosáhnout aby zvíře daný cvik chtělo udělat samo kvůli odměně.

Ano, zvířata v cirkusech a podobných zařízeních (ale to platí i pro zoo) jsou chována v menších prostorech. Na druhou stranu nemusejí denně nachodit mnoho kilometrů, aby našla a ulovila potravu. Oproti zvířatům zoo mají zvířata v cirkusech život obohacený o aktivitu s člověkem, musejí při tréninku zapojovat nejenom svaly, ale i mozek. Například papoušci cvičení pro fi lm anebo různá vystoupení jsou psychicky jednoznačně víc v pohodě než ti, kteří jsou celé dny nečinní v klecích (anebo i velkých voliérách). U takových jedinců nepozorujeme poruchy chování, jako je vyškubávání peří, bezdůvodné křičení apod.

Plošný zákaz rozhodně neporušuji, ale je potřeba důsledně používat stávající legislativu a postihovat pouze ty, kteří zvířata týrají.

Lubica Nečasová

PS:

Až vliv těchto zájmových skupin posílí, protože jim budou všichni ustupovat, můžeme i naši profesi pověsit na hřebík. Dalším krokem bude zákaz služebního a sportovního výcviku psů a koní (už teď začínají jistá omezení), chovu zvířat v zájmových chovech, omezení zoologických zahrad a posléze i chovu hospodářských zvířat...Podle někoho voloviny, pro jiné práce, živobytí, anebo koníček.

Ano, Komora ztratí PR body u této skupiny, ale jistě je získá jinde.“
OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI A PŘEDSTAVENSTVU KVL ČR

Vážený pane prezidente,

vážení členové představenstva,

jako řadový člen KVL ČR a praktikující veterinární lékař musím zcela zásadním způsobem vyjádřit svůj nesouhlas se: Stanoviskem představenstva k využívání zvířat v cirkusech. Toto stanovisko považuji minimálně za nešťastné z hlediska obsahu i formy a z mého pohledu jednoznačně vystihuje marasmus, ve kterém se náš stav nachází, tolik ovlivňován lobbováním jednotlivých zájmových skupin při naší neschopnosti prosadit základní principy správné léčby a zásad welfare.

K jednotlivým bodům vašeho Stanoviska ....

– moderní člověk si nemůže uzurpovat právo na využívání čehokoli, natož pak živých bytostí, a je plně zoodpovědný za vše, co si ochočil, Antoine de Saint-Exupéry;

– k civilizačním posunům, pravda, dochází a díky nim vymírají živočišné druhy volně žijících zvířat. To je jen pohled na civilizační posun z druhé strany. To se rovnou můžete zastat klecových chovů slepic, protože jsou přece ty slepice úplně jiné než ty původní a tudíž asi nemají právo na důstojný život;

– od využívání negativních stimulů ve výcviku zvířat i výchově dětí se již dlouhou dobu ustupuje a jejich využití je vždy kontraproduktivní. Vůbec nechápu použití tohoto přirovnání v ofi ciálním stanovisku pro ministra zemědělství;

– využívání, lépe řečeno, zneužívání volně žijích a exotických zvířat jako pracovního prostředku pro uspokojení poptávky, v tomto případě poptávky, která není naplněna potřebností této činnosti, je neobhajitelná a rovná se modernímu otrokářství. Je nutno zcela striktně rozlišovat právě mezi těmito zvířaty a zvířaty domestikovanými.

– sdělujete ministru zemědělství, že chov exotických zvířat vyžaduje zvláštní podmínky a že je v dnešní době striktně kontrolován. Proč a jaký to má význam ve vztahu ke Stanovisku?

– Kde je možné dohledat zápisy z kontrol našich členů?

Předpokládám, že máte na mysli veterinární lékaře, členy KVL? Pokud se nemýlím, je tato kontrolní činnost v kompetenci Státní veterinární správy a nikoli soukromých veterinárních lékařů, členů KVL.

Z jakých podkladů, studií nebo statistik vychází vaše tvrzení, cituji: „Zvířatům využívaným v cirkusech a jim podobných zařízeních bývá naopak věnována větší péče a mívají lepší životní podmínky než zvířata, která nejsou běžně předváděna?”

A opět, kde je možné tyto podklady dohledat?

– Pokud Komora podporuje veškeré aktivity směřující ke zlepšení welfare zvířat, jak je možné, že není schopna se důstojně a se ctí vypořádat s prohřešky vlastních členů?

Příkladem bud’ již soudnička ze Zvěrokruhu 10/2018. Podle mého názoru činnost kárně stíhaného lékaře musela zavdat minimálně důvodné podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete podle zákona č. 246/1992 Sb., §4 (1), písmeno m, ve znění pozdějších předpisů, cituji:

Za týrání se považuje: zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví, anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.

V úctě
Miloš Havelka