Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vývoj čerpání rozpočtů v období 2002 – 2007

Vývoj čerpání rozpočtů v období 2002 – 2007

(zdroj: EK KVL ČR, hodnoty uvedeny v tis. Kč)