Komora veterinárních lékařů České republiky

Vývoj čerpání rozpočtů v období 2002 – 2007

Vývoj čerpání rozpočtů v období 2002 – 2007

(zdroj: EK KVL ČR, hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Komora veterinárních lékařů České republiky