Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Význam veterinární profese – veterinární den

Význam veterinární profese – veterinární den

Při příležitosti Světového veterinárního dne,který se v letošním roce slavil 28.4. se k nám veterinářům obrátil president WVA Dr.Leon Russell s krátkým proslovem. v kontextu obsahu článku o ekonomickém významu chovu společenských zvířat a podílu veterinární činnosti na ní, považuji za přinejmenším zajímavé vás s jeho obsahem seznámit.

Drazí kolegové a přátelé veterinární medicíny

World Veterinary day je den celosvětově oslavující naší profesi a ukazující její význam pro společnost. Možná se ptáte, proč potřebujeme takovou oslavu, když všichni veterináři jsou si vědomi mnohoznačného přínosu své profese pro své pacienty a klienty.

Jenže já jsem po rozhovorech s mými kolegy ale i veřejností po celém světě došel k dvěma definitivním názorům či pocitům – jeden je radostný a druhý smutný.

Radostným pocitem pro mě bylo zjištění jakou úroveň své činnosti mojí kolegové v globálním měřítku poskytují jako nezastupitelný servis pro lidskou populaci.

Na druhou stranu jsem cítil extrémní smutek při poznání, jakou laická tj. neveterinární veřejnost projevuje neznalost a neuznání mnohočetnosti významu naší profese v celospolečenském měřítku. S touto skutečností jsem se setkal při mých cestách po celém světě v diskusích v letadle, autobuse či vlaku,na veřejnosti, v restauracích, obchodních domech apod. Veřejnost jako celek prostě nezná mnohostranný význam naší profese.Společnost si neuvědomuje, že se významně podílíme na zajištění hygienické nezávadnosti potravin a dalších programech zajišťujících a ochraňujících zdraví populace. Vědí velmi málo o systematické péči o zdraví a pohodu života zvířat.

A právě Světový veterinární den je příležitostí výrazně zlepšit tuto situaci oslavou a zároveň informací o mnohostranném významu veterinární činnosti pro národní i celosvětovou společnost.

Vzhledem k tomu, že i já jsem došel ke stejnému závěru jako pan president WVA DOVOLIL JSEM SI VÁS SEZNÁMIT SE ZNĚNÍM JEHO PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE stále aktuální. Myslím si, že záleží jenom na nás tj. veterinárních organizacích, zda se společnost o nás dozví pouze v případech, kdy “veterináři vybili tisíce ks krůt v postiženém chovu”.

MVDr Vladimír Kyllar