Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k tvůrcům veterinárních programů a k jejich uživatelům

Výzva k tvůrcům veterinárních programů a k jejich uživatelům

Vzhledem k tomu, že Komora byla pověřena vést registr pasů zvířat, objevují se stále častěji požadavky členů KVL ČR na možnost odesílat údaje přímo z klientských veterinárních programů. Vyzývám tímto výrobce programů, kteří mohou veterinárním lékařům tyto funkce umožnit, aby se přihlásili ke spolupráci na vytvoření příslušného rozhraní u pí. Dostálové na sekretariátu Komory. Dále doporučuji veterinárním lékařům, aby žádosti o vytvoření rozhraní neposílali na sekretariát Komory, žádejte o pomoc tvůrce vašich programů. Bez jejich spolupráce není možné toto rozhraní vytvořit.

MVDr. Petr Matušina