Komora veterinárních lékařů České republiky

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Informace – zprávy – výzvy

VÝZVA KOLEGŮM

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát. Tyto příspěvky budou honorovány (pokud autor nebude souhlasit s uvedením svého jména, nebude jeho jméno zveřejněno).

Příkladem takových příspěvků jsou články publikované v některých předchozích číslech Zvěrokruhu, jejichž autorem je Dr. Zdeněk Lysý.

Komora veterinárních lékařů České republiky