Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva kolegům

Společenská rubrika
VÝZVA KOLEGŮM

Mediální komise žádá kolegy o zaslání fotografi í týkajících se veterinární praxe ke zveřejnění na webových stránkách Komory.

Příspěvky zasílejte, prosím, na adresu: admin@vetkom.cz