Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

VÝZVA KOLEGŮM

MK hledá autory zajímavých kazuistik k uveřejnění ve Zvěrokruhu v rozsahu max. 1 NS (1800 znaků + mezery) včetně fotografi e autora a fotografi e k danému tématu.

ČLÁNKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT KVL ČR.