Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva kolegům postiženým povodněmi

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Ondřej Rychlík

Pomocná ruka KVL ČR

 

Představenstvo KVL ČR vyzývá kolegyně a kolegy, kteří byli postiženi letošními srpnovými povodněmi, aby případnou žádost o pomoc od KVL ČR poslali na sekretariát KVL ČR. Případná pomoc bude poskytnuta ve formě bezúročné půjčky na likvidaci povodňových škod přímo souvisejících s výkonem profese, např. rekonstrukci objektů sloužících k výkonu veterinární péče, likvidaci povodní zničených veterinárních léčivých přípravků a nákupu nových atp.

 
MVDr. Ondřej Rychlík
prezident KVL ČR
V Brně 10. 8. 2010