Komora veterinárních lékařů České republiky

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 9/2018
     Z činnosti komory


MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele návrhů změn řádů KVL ČR k jejich dodání představenstvu KVL ČR do 2. 10. 2018. Mají-li být návrhy zveřejněny společně s ostatními sněmovními materiály v časopise Zvěrokruh č. 10/2018, je nutné je zaslat na e-mailovou adresu vavrusa@vetkom.cz do 12. 9. 2018.MK vyzývá prezidenta, předsedy komisí, RK a ČR k zaslání výročních zpráv na e-mailovou adresu vavrusa@vetkom.cz do 12. 9. 2018.

Komora veterinárních lékařů České republiky