Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům – volby 2020

Výzva

předsedům OS

a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Příjem kandidátních listin je stanoven k termínu do 19. 6. 2020, věnujte prosím pozornost specifikacím uvedeným v již zveřejněném zápisu VoK.

MVDr. Václav Hrabal

Předseda VoK

19. 6. 2020

Uzávěrka návrhů kandidátů

Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou na sekretariát KVL ČR. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání elektronické pošty.

25. 6. 2020

Schůze volební komise, kontrola formální správnosti doručených kandidátek

do 10. 7. 2020

Odstranění případných formálních nedostatků na kandidátkách

Zvěrokruh č. 8/2020

Uveřejnění kandidátních listin + prezentace jednotlivých kandidátů

14. 8. 2020

Vytištění hlasovacích lístků, kompletace obálek

do 4. 9. 2020

Rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR).

8. 10. 2020

Ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka)

16. – 17. 10. 2020

Schůze volební komise, 1. sčítání hlasů

23. – 24. 10. 2020

2. sčítání hlasů (v případě potřeby)

14. 11. 2020

Sněm KVL ČR