Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

  Časopis Zvěrokruh 6/2018
     Z činnosti komory


Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Příjem kandidátních listin je stanoven k termínu do 22. 6. 2018, věnujte prosím pozornost specifikacím uvedeným v již zveřejněném zápisu VoK.

MVDr. Václav Hrabal
Předseda VoK

22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů
Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou na sekretariát KVL ČR. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání elektronické pošty.
28.6.2018 Schůze volební komise, kontrola formální správnosti doručených kandidátek.
Do 13. 7. 2018 Odstranění případných formálních nedostatků na kandidátkách
Zvěrokruh č. 8/2018 uveřejnění kandidátních listin + prezentace jednotlivých kandidátů
 
14.8.2018 vytištění hlasovacích lístků, kompletace obálek
 
do 31. 8. 2018 rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR).
 
16.10.2018 ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka)
 
18.10.2018 schůze volební komise, sčítání hlasů
 
17.11.2018 Sněm KVL ČR
Komora veterinárních lékařů České republiky