Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva pro členy OS KVL ČR

  PRO PRAXI

VÝZVA PRO ČLENY OS KVL ČR

Vážení kolegové,

RR KVL ČR se na svém zasedání 10. 12. 2008 rozhodla vytvořit novou trvalou podrubriku v časopise Zvěrokruh, která by byla věnována a vyhrazena speciálně pro OS KVL ČR. Účelem a cílem tohoto záměru je zlepšit dosavadní podíl OS KVL na obsahu časopisu, a tím i na činnosti KVL ČR.

Redakční rada vás tímto vyzývá k zintenzivnění spolupráce a těší se na vaše příspěvky, názory, náměty i kritiku, informace o činnosti výborů OS a jimi řešených problémech, otevřená sdělení o zásadních i méně významných problémech každodenního života veterinárního lékaře v praxi.

Chceme tímto mimo jiné přispět k zlepšení vzájemné informovanosti a komunikace mezi regiony, ale i představenstvem a OS KVL, a tím i k zvýšení podílu jednotlivých sdružení na problémech celého veterinárního stavu.

 
MVDr. Vladimír Kyllar, CSc.