Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva výboru OS KVL Olomouc

  Informace – zprávy – výzvy

VÝBOR OS KVL OLOMOUC

žádá všechny své členy o aktualizaci jejich profesních dat (doručovací adresa pracoviště, mobilní telefon, e-mail, případně informace o dosažení další kvalifi kace) podle platných ustanovení daných řádem KVL ČR. Zastaralá či neplatná data znemožňují výboru OS KVL Olomouc své členy informovat nebo pozvat na schůzi OS KVL.

MVDr. Vladimír Poledna,
předseda OS KVL Olomouc

Mediální komise se jménem sekretariátu KVL připojuje k této výzvě i pro členy KVL příslušných ostatních okresních sdružení.