Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva zahraniční komise představenstva KVL ČR

 

VÝZVA ZAHRANIČNÍ KOMISE

PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR

Valné shromáždění Evropské veterinární asociace (FVE) se bude

v roce 2008 konat v červnu ve Vídni.

Vzhledem k malé vzdálenosti Vídně od Brna doporučuje zahraniční komise a představenstvo KVL využít této příležitosti a vyslat více zástupců KVL na tuto významnou akci FVE. Účelem je získání zkušeností a správné představy o jednání tohoto vrcholného evropského veterinárního orgánu. Za tímto účelem se na Vás obracíme s žádostí o dodání jmen případných zájemců (reprezentantů OS KVL), kteří by se mohli této akce zúčastnit.

Jména nutno dodat na sekretariát KVL nejpozději do 28. 2. 2008.

Podmínkou je znalost angličtiny.

Počet účastníků je omezen.