Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání veterinářů v rukou Komory

Vzdělávání veterinářů v rukou Komory

Lis 20, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 20. 11. 2019

Vzdělávání veterinářů v rukou Komory

Komora veterinárních lékařů má zásadní vliv na úroveň a standardy péče, kterou poskytují pacientům její členové. Jsou k tomu zřízeny orgány Komory – vzdělávací komise či revizní komise. To ano, ale zásadní v tomto ohledu je systém postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů, který Komora stále více zdokonaluje.

Základem pro vykonávání veterinární praxe je samozřejmě odpovídající veterinární vzdělání. To u nás zajišťuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Podle Radky Vaňousové, prezidentky KVL, je ale další podmínkou pro úspěšnou a kvalitní praxi další profesní vzdělávání. A to zajišťuje Komora. Umožňuje jí to zákon o Komoře veterinárních lékařů ČR. Mezi členy Komory je řada odborníků z praxe, a zároveň i existuje dobrá spolupráce s univerzitou. Komora spolupracuje také se zahraničními odborníky, viz tématické semináře a školení, které avizuje pro své členy v časopise Zvěrokruh.

Systém vzdělávání je koncipován tak, že má návaznost na léta praxe a na aktuální vývoj, a to jak v léčebných postupech, vývoji léčiv, ale také s ohledem na stále se měnící legislativu. Nyní lze zaznamenat zase krok kupředu.

Systém kontinuálního vzdělávání soukromých veterinárních lékařů prodělal v posledních letech řadu změn. Tou zásadní bylo přijetí novely vzdělávacího řádu, která zavádí systém národních odborností. Toto zde dosud chybělo, veterinární lékaři mohli prakticky získat zvolenou specializaci v oboru pouze v zahraničí absolvováním rezidentury a následně pak zkoušek. Systém národních odborností ale tak důkladně propracován nebyl.

Novela vzdělávacího řádu nyní umožní veterinárním lékařům zvolit si pro své další vzdělávání odbornost dle svého zájmu a v ní se dále rozvíjet podle vzdělávacích programů k jednotlivým oborům. Vzdělávací programy a podmínky jejich úspěšného absolvování se vytvářejí ve spolupráci se specialisty v jednotlivých oborech.

Změny vzdělávacího řádu přinášejí výhody pro chovatele zvířat i veterinární lékaře: chovatel zvířete bude mít jistotu, že tento odborný veterinární lékař se vzdělával a nadále vzdělává podle nejnovějších poznatků medicíny, a veterinární lékaři, kteří získají zvolenou odbornost, mají tuto odbornost garantovanou Komorou veterinárních lékařů, která na kontinuální vzdělávání ze zákona dohlíží.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com