Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vzpomínka na nejslavnějšího malíře koní

  MIMOVETERINÁRNÍ ČINNOST

Akademický malíř a grafik
Emil Kotrba

 

Ponoříme-li se do vzpomínek svých, ale i svých přátel a záznamů v historických análech a publikacích, neunikají nám jistě vzpomínky na významné osobnosti, které pro naši alma mater a zvěrolékařský obor něco prospěšného vykonaly. Vzpomínáme však i na ty, kteří si zamilovali živé tvory natolik, že jim věnovali kus své duše a prostřednictvím nadání pro výtvarné umění zachytili celou řadu nádherných momentů z jejich života ve svých kresbách.

Takovým obdivovatelem a milovníkem zvířat, především koní, ušlechtilých tvorů naší planety, byl akademický malíř, grafik a ilustrátor Emil Kotrba. Velice koně miloval a velmi rád je maloval a svoji duši jim věnoval bez nadsázky celou.

Emil Kotrba se narodil dne 22. února 1912 ve Znojmě v rodině koželuha. Ve svých patnácti letech přišel v roce 1927 studovat do Brna na Školu uměleckých řemesel (ŠUŘ) na grafické speciálce u Petra Dillingra. Z Brna odchází za finanční podpory prof. Karla Pardubského z Vysoké školy zvěrolékařské do Prahy na Akademii výtvarných umění, kde studoval v letech 1931 – 1937 u profesora T. F. Šimona.

Na Akademii výtvarných umění byl velmi úspěšným studentem a získal zde celou řadu významných ocenění. Ještě za svého působení v Brně i později se zvláště zajímal o stavbu těla zvířat. Navštěvoval často Vysokou školu zvěrolékařskou a účastnil se i přednášek prof. Koldy z anatomie.

Emil Kotrba: Plemenný hřebec a zakladatel chovu na školním statku VŠV v Novém Jičíně v 70. letech (48Furioso XIV)

 

Emil Kotrba: Jezdkyně s doprovodem. Věnováno doc. MVDr. Emanuelovi Královi z chirurgické kliniky Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1946

Byl v přímém kontaktu se zakladatelem a přednostou chirurgie na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s již zmíněným prof. Pardubským a později s prof. Emanuelem Králem, taktéž z chirurgické kliniky. Měl i kontakty s panem prof. Kábrtem, velkým propagátorem jezdectví na Zvěrolékařské škole. Navázal přátelské pracovní kontakty s celou řadou hřebčínů a chovatelských zařízení koní, jako např. v Kladrubech, Slatiňanech, Albertovci, Napajedlích na Moravě, Topolčiankách na Slovensku a v dalších. Později v letech sedmdesátých se spřátelil s prof. Jaroslavem Dražanem, rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, a maloval koně i na našem školním statku v Novém Jičíně. Spolupracoval s Vysokou školou zemědělskou v Brně s prof. Koudelou, dále s celou řadou chovatelských podniků a závodišť, např. v Chuchli a Pardubicích. Nevynechal žádné příležitosti, aby se dostal do styku s ušlechtilými zvířaty, koňmi, neboť byli osudovou realitou jeho citlivé duše a jeho života. Sám byl aktivním jezdcem a později velmi fundovaným trenérem a rozhodčím zvláště drezurních soutěží. V 30. letech až do roku 1942 vyučoval jako profesor na Rotterově reklamní škole v Praze figurální a všeobecné kreslení. V roce 1941 se oženil s Janou, rozenou Drvotovou a má syna Jana a dceru Danielu.

Emil Kotrba: Zápasící koně (1957)

 

Emil Kotrba: Dívka sedící na kašně při napájení koně (1960)

   

Emil Kotrba: Zvěrolékař vyšetřuje kentaura (1958)

 

Emil Kotrba: Litografie (1962)

   

Emil Kotrba: Akt a dvě hříbata (1963)

 

Emil Kotrba: Dřevoryt (1965)

)

   

V období německé okupace v letech 1943 vytvořil cyklus litografií k Vergiliově Aeneidě, které byly odměněny Spolkem českých umělců grafických Hollar první cenou. V roce 1958 vydávají spolu s Františkem Emlerem publikaci v Mladé frontě – Jak dělat linoryt, dřevořez a dřevoryt. Zajímavé jsou jeho dřevoryty z pozdější doby, vydané v cyklických souborech. V roce 1968 vydal Hříčky Emila Kotrby (21 dřevorytů) a v roce 1969 Dívčí akty v exlibris Emila Kotrby (18 dřevorytů).

Emil Kotrba: Cheiron předává léčitelské zkušenosti (1979)

Emil Kotrba: Minerva před mužem s koněm (1975)

 

Emil Kotrba: Hlava Krakonoše, kůň a dívka (1973)

 

Ve spolupráci se Společností veterinárních lékařů Brno s výkonným redaktorem prof. Dykem byl v roce 1978 vydán Výběr exlibris Emila Kotrby s motivy zvířat (118 dřevorytů a litografií v samostatné publikaci Medicina vetrinaria picta, sv. 6, 1978). Emil Kotrba patří bezesporu k hlavním českým autorům ex libris. Za svůj život vytvořil kolem 750 těchto miniatur (podle posledního soupisu Spolku sběratelů a přátel ex libris z r. 2004). V letošním roce 2008 na jaře (březen, duben) se uskutečnila v Brně v prostorách Místodržitelského paláce na Moravském náměstí č. 1 výstava: České ex libris 1945 – 1980, uspořádaná Moravskou galerií v Brně. Bylo to na počest 110. výročí vůbec první výstavy ex libris v českých zemích. Vedle věhlasných jmen jako jsou Vojtěch Cincibus, Cyril Bouda, Dalibor Chatrný, Vladimír Komárek,

Emil Kotrba: Dostihový souboj na cílové rovině závodu (1972)

Emil Kotrba: Praporečníci v sedle zahajují slavnostní ceremoniál (1977)

Emil Kotrba: Čikoš ovládá pohyb stáda na pastvině (1977)

 

Emil Kotrba: Kamenorytina (1966)

Emil Kotrba: Dva koně u ohrady (1957)

Zdeněk Seidl a další, byly zde zařazeny a vynikaly na posterových tabulích i miniaturní kresby aktů a především koní mistra Kotrby. Jeho tvorba v tomto žánru byla a je excelentní a hlavními náměty jsou opět akty a především koně a později i jiná zvířata.

Emil Kotrba: Barevná litografie pro Čestné uznání VŠV Brno z roku 1978 (pro Český fond výtvarných umělců podpisem schválil prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc., rektor VŠV)

 

Jezdil rád na venkov a maloval zde i v zemědělských a chovatelských provozech (např. v Čechách to byl Brnířov u Domažlic a řada dalších míst včetně Kladrub n. L., na Slovensku Topolčianky, Šamorín). Jako talentovaný a pracovitý kreslíř a vynikající grafik získal zvláště mezi sběrateli uměleckých děl velkou popularitu a velice se uplatnil i svou tvorbou v příležitostné grafice. Nakreslil velké množství různých plakátů a pozvánek na akce, týkající se především různých jezdeckých dnů, výstav zvířat a koňských dostihů (např. Pardubické dostihy, závody v Chuchli) a řada dalších.

V roce 1956 byla podle jeho návrhu vydána poštovní známka v sérii Sport – Velká pardubická steeple-chase (POFIS, č. 900).

Jeho návrh vyryl J. Švengsbír. V roce 1976 vytvořil další poštovní známky u příležitosti výstavy Země živitelka, kde býval pravidelně hostem. Dlouhou dobu byl „dvorním“ ilustrátorem časopisu Náš chov.

Literární studie o jeho osobě a tvorbě je rozsáhlá, a to doma i v zahraničí. Rád cestoval, navštívil většinu zemí v Evropě, kde také vystavoval. Začal vystavovat v roce 1933 ve Znojmě, velmi často vystavoval v Praze, Belgii, ve Španělsku, Vídni, v Lipsku, Cannes, v Padově, ve Vilniusu a dalších městech a zemích. Byl členem Spolku českých umělců grafiků Hollar (SČUG – založ. 1917) a čestným členem Spolku sběratelů a přátel ex libris (SSPE). Získal řadu vyznamenání a v roce 1969 mu byla Vysokou školou veterinární v Brně za uměleckou tvorbu v oblasti světa zvířat udělena Pešinova medaile a v roce 1978 obdržel od Vysoké školy zemědělské v Brně medaili MVDr. Josefa Taufera. Zemřel v Praze před 25 lety 21. února 1983 a je pohřben na hřbitově v Praze-Dejvicích U Matěje.

 

Emil Kotrba: Litografie (1944)

Emil Kotrba velice miloval přírodu a živé tvorstvo. Koně však byli vždy upřednostňováni a jsou osudovou záležitostí jeho života. V těchto nádherných tvorech neviděl jen krásná ušlechtilá zvířata, ale i přátele a pomocníky člověka a byli mu i symbolem vitality a fyzické síly. Nádherně a věrně je ztvárnil ve svých kresbách v jakýchkoliv situacích, v pohybu sólově i ve stádu, s rozevlátou hřívou a hbitými kopyty, taktéž i v klidu ve figurálních kresbách. Veršem vyjádřil vztah malíře Kotrby k těmto nádherným tvorům harmonických tvarů všech částí těla malíř a básník Ladislav Stehlík. Napsal o něm tento verš: „Vy koně, kráso krás, kam jste mi odcválali? Jednomu malíři (E. Kotrbovi) provždy jste zdrojem chvály. Ať zří vás na pastvinách, ať u jeslí, jak ženu laská vás, když vás kreslí“.

Na závěr děkujeme za doplnění některých faktů v této vzpomínce panu Ing. Janu Navrátilovi, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, sběrateli díla Mistra Emila Kotrby.

Tyto překrásné kresby a jejich nabídku naleznete na internetových stránkách.

Originální kresby Mistra Kotrby k otištění v tomto článku poskytli ze své sbírky

 
Ing. Jan Navrátil, CSc.,
a MVDr. Jaroslav Dražan.
Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.,
VFU Brno
MVDr. Jaroslav Dražan,
prezident Asociace svazů
chovatelů koní ČR