Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vztah lidí

Vztah lidí a zHistorická změna vztahů?

Ve středu dne 14. 12. 2005 proběhlo v sídle SVS ČR výběrové řízení na funkci ředitele Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj. Ve výběrové komisi zasedli: MVDr. Milan Sehnal, první náměstek ústředního ředitele, sekce veterinární; MVDr. Leoš Čeleda, CSc., ředitel odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie; MVDr. Josef Vitásek, Ph.D., ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat; Mgr. Ing. Jaroslav Souček, ředitel legislativního a právního odboru; Ing. Rudolf Peleška, ředitel personálního odboru; MVDr. Jaroslav Salava, ředitel KVS pro Jihomoravský kraj; MVDr. Miroslav Kurfürst, předseda Asociace veterinárních lékařů ČR; MVDr. Petr Matušina, člen představenstva KVL ČR. Tím, že ústřední ředitel MVDr. Milan Malena jmenoval zástupce Komory veterinárních lékařů ČR do této komise, došlo k historicky závažné změně ve vztazích mezi komorou a SVS. Pevně doufám, že to nebude změna jediná a poslední.

Vybírat bylo i přes možnost doplňujících otázek velmi složité, neboť oba uchazeči byli na pohovor opravdu kvalitně připraveni. Nakonec však komise dospěla k jednoznačnému stanovisku, kterého kandidáta doporučí ústřednímu řediteli, na němž leží hlavní zodpovědnost konečného rozhodnutí. Z mého hlediska bylo kromě jiného zajímavé, že oba uchazeči zdůrazňovali potřebu spolupráce všech veterinárních složek nejen za účelem zvýšení prestiže stavu. Spolupráci vidí jako nutnou i při řešení ožehavých otázek, jako je doškolování a specializace, nezaměňování odborů s asociací, zamezení výkonu veterinárních činností bez oprávnění, razantnost a důslednost inspektorů při výkonu dozorových činností, nedostatečně vystavované dokumenty atd.

Odjížděl jsem s pocitem, že výběrové řízení nebylo prospěšné jen pro zúčastněné kandidáty. Věřím, že nejen já jsem si odvezl několik zajímavých námětů pro budoucí jednání mezi komorou a SVS.

MVDr. Matušina