Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vztahy lékařů jsou vždy rovné

  SOUDNIČKA

MVDr. Petr Matušina

Když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž.

Dne 5. 6. provedla MVDr. Jana Oční mému psovi plastiku očních víček. Kontrolu provedla 8. 6. a neshledala při ní žádné problémy. Při další kontrole 12. 6. nám sdělila, že protože odlétá v neděli na dovolenou, vytáhne stehy ihned. Nebyli jsme upozorněni na žádné možné komplikace. Bylo nám řečeno, že se operace zdařila a máme přijít ještě jednou po její dovolené. Již 13. 6. se začaly rány otevírat. Další den l4. 6. jsme volali MVDr. Oční, která byla právě na letišti. Vysvětlili jsme jí, že psovi praskla víčka. Ona však prohlásila, že to není možné, že špatně vidíme a že se jedná pouze o nějaký hnisavý výtok z očí. Nadiktovala nám léky, které máme nakoupit a psa léčit, poté přijít na domluvenou kontrolu. Další den měla již jen zapnutou schránku na mobilním telefonu.

Rozhodli jsme se navštívit MVDr. Vykuka v našem městě, aby posoudil, zda se jedná o hnisavý výtok z oka nebo o prasklé rány. Pan doktor nám potvrdil, že se jedná o prasklé rány a pes se musí co nejdříve operovat. Osobně volal doktorce, která měla pí. Oční zastupovat, ta mu sdělila, že takovou operaci neumí provést. Doporučil nám tedy specializované pracoviště. Tam nás přijali hned následující den a po provedení potřebných vyšetření ještě ten den, t. j. 16. 6. 2009, operovali. Stehy byly vytaženy 14 dní po vykonané operaci.

MVDr. Oční byla velice arogantní

MVDr. Oční nereagovala na vzkazy, které jsme jí nechali v hlasové schránce, a neozvala se nám ani po návratu z dovolené. Rozhodli jsme se ji navštívit, protože pokud z důvodu své dovolené vytáhla stehy dříve, než měla (bylo nám to několika veterinárními lékaři potvrzeno), měla by za způsobenou situaci nést zodpovědnost. MVDr. Oční byla velice arogantní a začala nám o celé situaci lhát. Tvrdila, že pes měl spazmus víček a z toho důvodu musela stehy vytáhnout dříve. Odmítla nám uhradit náklady spojené s druhou operací i s náklady na dopravu asi 1600 Kč. Na naše naléhání nám vypsala ručně lékařskou zprávu, do které lživě napsala – hrozí vytváření spastického entropia. Nic takového nám však při vytažení stehů neřekla. Pokud k prošetření celé situace bude přizvána MVDr. Oční, velice rádi bychom se zúčastnili.

 

Veterinární lékařská zpráva ze specializovaného pracoviště

Vyšetřili jsme psa plemene anglický buldok, starého 11 měsíců, hmotnosti 40 kg, s anamnézou: před dvěma týdny provedená plastika víček obou očí u soukromého veterinárního lékaře, po vytažení stehů na témže pracovišti vznikly komplikace, majitel nyní žádá vyšetření a ošetření vzniklého stavu na našem pracovišti.

Byla zjištěna dehiscence ran na obou očích. Rány byly staré, vyplněné granulační tkání a s příznaky zánětu. Víčkové štěrbiny byly otevřeny na 3 mm. Byl patrný výrazný edém víček obou očí a entropium horního i dolního víčka obou očí. Rohovka a ostatní struktury byly bez patologického nálezu. Na základě klinického vyšetření byla po biochemickém a hematologickém vyšetření krve provedena nutná operace.

Majitel byl upozorněn na to, že bude nejprve provedeno pouze ošetření ran debridementem a suturou. Po zhojení ran bude potřeba opakovaně posoudit postavení víček a provést případnou další korekci. Operace byla provedena 16. 6. Během zákroku nedošlo ke komplikacím. Pooperační péče spočívala v nošení ochranného límce do doby vytažení stehů a perorálního podávání antibiotik po dobu 12 dní a neste roidních antifl ogistik po dobu 5 dní. Do očí byly po dobu 14 dní aplikovány antibiotické kapky a lokální nesteroidní antifl ogistika ve formě kapek

… kopie lékařské zprávy

 

Kontrolní vyšetření bylo provedeno 20. 6. Sutury ran byly v pozici, rány mírně secernovaly a přetrvával edém víček na obou očích. Kožní stehy byly vytaženy 14 dní po provedení zákroku. Rány byly zhojeny bez komplikací.

Věc: Vyjádření ke stížnosti

Majitel udává obtěžující trvalé výtoky z obou očí. Údajně od tří měsíců věku opakovaně navštívil dr. Vykuka a byl prý utvrzován v tom, že oči jsou bez problémů. Zjistila jsem epiphoru a silný blepharospasmus z důvodu rozsáhlého entropia obou spodních víček a laterálních kanthů. Z důvodu již chronického zánětu spojivky a rohovky jsem navrhla předoperační lokální aplikaci Tobrex gtt., Voltaren gtt. a Hypo-Tears gel s cílem alespoň částečného potlačení zánětu a uvolnění spazmu víček. Majiteli jsem sdělila, že k vyřešení problému bude nutná chirurgická terapie. Samozřejmě jsem ho seznámila s možnými riziky ohledně korekce víček.

Vzhledem k tomu, že entropium trvalo již velmi dlouhou dobu a navíc se jednalo o velkého a silně osvaleného psa, bylo možné očekávat problémy se spastickým entropiem. Jak se později ukázalo, majitel většinu podaných informací zapomněl. Následná operace proběhla naprosto bez problémů. Všechny pacienty po plastikách zvu na první kontrolu po 2 až 3 dnech z důvodu posouzení korekce víček a k zhodnocení celkového pooperačního stavu. Tato kontrola byla později majitelem napadena jako bezdůvodná. Již při této kontrole jsem zjistila u pravého oka mírný blepharospasmus. Majitel měl nadále aplikovat naordinované kapky a gel. Při návštěvě mi však sdělil, že pes dva dny po operaci nemočil, a proto se psem navštívil dr. Vykuka, který údajně bez vyšetření nasadil Synulox 250 mg 2x denně. Když jsem majitele upozornila na to, že dávka ATB vůbec neodpovídá hmotnosti psa a také, že bylo vhodné před nasazením ATB provést důkladnější vyšetření, majitel odpověděl, že za problémy určitě může moje operace, jak se shodl s dr.Vykukem. Pochopila jsem, že s majitelem může být obtížná komunikace. Vzhledem k tomu, že jsem 13. 6. měla odletět na týdenní dovolenou, pozvala jsem psa na kontrolu 12. 6. V žádném případě nebyla moje dovolená důvodem k předčasnému vytažení stehů. Stehy může vytáhnout kdokoliv z kolegů. A také se tak běžně děje.

Tento pacient byl ale zcela jiný případ. Při kontrole jsem zjistila, že pes bolestivě svírá víčka a předpokládala jsem, že k blepharospasmu mohou přispívat přítomné stehy. Samozřejmě jsem zvažovala, co je pro psa větší riziko, jestli vytažení stehů 8. den nebo ponechání stehů do 10. dne, kdy i já většinou stehy vytahuji. Protože jsem nechtěla riskovat poškození rohovky a také z důvodu hrozícího spastického entropia, jsem se rozhodla pro vytažení stehů 8. den po operaci. Samozřejmě jsem se vším majitele seznámila. Po vytažení stehů byly jizvy pevné a suché. Navíc ihned po vytažení stehů došlo k uvolnění blepharospasmu a pes se na obě oči velmi dobře díval. Na komplikaci ve smyslu tzv. rozjetí rány jsem opravdu neupozornila a to proto, že jsem tuto komplikaci vzhledem ke stavu vůbec neočekávala. Entropium operuji velmi často, ale jak je vidět, i když jsem se s touto komplikací u mých pacientů ještě nikdy nesetkala, zkomplikovat se může i tak běžná operace, jakou entropium bezesporu je. Mám trochu podezření, jestli vůbec byla nutná reoperace. Majitel mi na několik sekund ukázal fotky, které pořídil údajně 15. 6. 2009, ale vzhledem k tomu, že v té době již bylo jeho chování krajně agresivní vůči mně, nemohla jsem si fotky dobře prohlédnout. Nemohu to samozřejmě tvrdit jistě, ale asi by stačila konzervativní terapie a s chirurgickou terapií bylo možné počkat a možná by vůbec nebyla potřeba.

Pochopila jsem, že s majitelem může být obtížná komunikace

Telefonický rozhovor na letišti trval poměrně dlouho a velmi trpělivě jsem se mu snažila vysvětlit, co má dělat. Včetně výplachu fyziologickým roztokem a aplikací léků, které již měl doma. Také jsem ho upozornila na to, že na dovolené budu mít vypnutý telefon a v případě nouze bude muset navštívit jiného lékaře. K mému velkému překvapení mi hned po návratu z dovolené telefonoval, že na kontrolu se psem ke mně již nepřijde, ale že si přijde pro peníze, které musel zaplatit za reoperaci, za cestovné a za ztracený čas. Přestože se vyjadřoval, slušně řečeno velmi naštvaně, mluvila jsem s ním velmi slušně, v žádném případě jsem nebyla arogantní, ale odmítla jsem mu cokoliv zaplatit. Začal mi vyhrožovat a dal mi ultimátum tři dny. Pak mne navštívil 29. 6. tedy v den, kdy byl se psem na vytažení stehů na specializovaném pracovišti. Psa mi neukázal, ale bylo vidět, jak se lehce nechal zmanipulovat tamními lékaři, kteří mu prý nejen řekli, že jsem povinna mu uhradit vše, co musel zaplatit za jejich léčbu a také náklady za opakované cesty, ale že za vše můžu jen já a ještě mu vysvětlili, jak mne má žalovat. Nechápu, jak může někdo udělat závěr a přitom si vůbec nezjistí nic o předoperačním stavu, o průběhu operace a ani o postoperačním průběhu. Zcela jistě šlo vše vyřešit v klidu a nebylo třeba majitele vysloveně poštvat proti mně. Docela by mne zajímalo, kolik plastik víček mají za sebou ti lékaři, kteří se o mé práci tak špatně vyjádřili. Buď tito lékaři opravdu nic neví o operacích entropia, a tudíž netuší, že existují i důvody, kdy je nutné přistoupit k vytažení stehů 8. den, nebo mají tak málo pacientů, že prostě chtějí pomluvit jiné lékaře za každou cenu. Je mi sice známo, že majitelé jsou schopni informace od lékařů hodně překroutit. Ale to, co mi řekl majitel, to si jen stěží mohl vymyslet. Majitel byl stále agresivnější, vyhrožoval rozmlácením pracoviště a nakonec mne donutil ručně napsat zprávu na list papíru vytržený z bloku a ještě se radoval, jak se tento cár papíru bude vyjímat ve stížnosti.

Majitel byl stále agresivnější, vyhrožoval rozmlácením pracoviště

Majitel požaduje omluvu za arogantní chování. V žádném případě se mu nemám za co omlouvat. Vždy jsem se k němu chovala slušně a myslím si, že vůbec nezná význam slova arogantní. Finanční kompenzaci odmítám jako neopodstatněnou. Jeho psa jsem se snažila ošetřit co nejlépe. Pokud majitel není schopen pochopit, že pes není auto, kde v případě poruchy lze vyměnit vadnou součástku a jede se dál, tak by ani žádného psa mít neměl. Mnohem smutnější je ovšem to, že jsou veterináři, kteří dokážou úmyslně štvát majitele proti jinému lékaři. Podle mého názoru by tito lékaři z tzv. renomovaných pracovišť měli rychle přehodnotit svoje chování ke kolegům.

Revizní komise podala návrh na disciplinární řízení,

neboť znalec krom jiného napsal: „Vycházejíce ze zpráv o postoperačním průběhu hojení a následném uvolnění sutury a nutné reoperaci se domnívám, že vyjmutí sutury bylo provedeno příliš brzo. U velkého a silně osvaleného typu bych vyjmutí stehů 8. den viděl jako problematické, potenciálně vedoucí k uvolnění pooperační rány. Pokud by stehy dráždily, došlo by jistě k fl uorescein pozitivní reakci rohovky, což zde bylo vyloučeno, a tak rohovka podle zprávy nebyla poškozena, což potvrzují zprávy z obou pracovišť. Ošetření reoperací bylo zcela indikováno, dehiscence rány byla v plném rozsahu rány se sekundární infekcí a rána musela pro majitele působit dosti depresivně.“

 

S návrhem nesouhlasím.

Pro pacienta jsem udělala maximum, co bylo možné v dané situaci udělat. Spastické entropium je závažná komplikace, která se vyskytuje po operaci entropia jen naprosto výjimečně a vždy je nutné ji okamžitě řešit. Vyjmutí stehů bylo pro tohoto pacienta nejlepším řešením. Pokud bych stehy nevyjmula, došlo by k závažnému poškození rohovky a pes by měl dnes trvalé následky. Majitel byl šokován z ceny, kterou musel zaplatit za ošetření na druhém pracovišti, což mi sdělil hned v prvním telefonátu po mém návratu z dovolené. Jen cena za revizi rány byla podstatně vyšší než cena za operaci entropia na mém pracovišti. Zůstává pro mne nevyřešenou otázkou, co se dělo se psem mezi 12. 6., kdy stav víček byl výborný a pes byl zcela bez komplikací, a 14. 6., kdy došlo k masivnímu hnisavému výtoku z očí. Po operaci entropia k této komplikaci nikdy nedochází. Mám důvodné podezření, že majitel minimálně zatajil nějaké důležité informace z této doby.

Je pro mne velkým zklamáním posudek znalce, který svědčí o tom, že dostatečně nezná problematiku spastického entropia a ani se nedokázal logicky zamyslet nad celým případem.

Toto jejich jednání jednoznačně odporuje zákonům KVL

Rohovka samozřejmě byla fl uorescein negativní, a to právě proto, že jsem stehy vytáhla ještě včas. Velkým zklamáním byla pro mne i práce revizní komise. Předpokládala jsem, že aspoň někdo z členů se nad případem zamyslí a podívá se třeba i do odborné literatury. V každé učebnici veterinární oft almologie se lze dočíst, že vytažení stehů po operaci entropia metodou dle Berlina se doporučuje v rozmezí 7–10 dnů. A tudíž v žádném případě nelze můj postup označit za odbornou chybu. Také jsem očekávala, že revizní komise alespoň upozorní na chování dalších lékařů, kteří napadli můj postup, aniž by se Veterinární klinika MEDIPET vás zve na GENERÁLNÍ SPONZOR ZÁVODU GENERÁLNÍ PARTNER 2010 Tour de Medipet Mistrovství veterinárních lékařů ČR na horských kolech Trať: 40km, smíšený terén Datum: 25. 9. 2010 Místo: Zlín Cena pro vítěze: 15 000 Kč Plastická a rekonstrukční chirurgie Kongres pro veterinární lékaře Datum: 4. – 5. 12. 2010 Místo: Zlín Odborný garant: MVDr. Michal Crha, PhD. VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MEDIPET.CZ s případem seznámili. Toto jejich jednání jednoznačně odporuje zákonům KVL. Závěrem bych chtěla upozornit na skutečnost, že předsedou senátu byl zvolen lékař s blízkým vztahem k těmto lékařům, kteří sehráli v celém případu zcela zásadní roli.

Čestná rada

Komora veterinárních lékařů České republiky jako orgán příslušný rozhodla v řízení takto: disciplinárně obviněná MVDr. Jana Oční je v plném rozsahu zproštěna obvinění, protože čestná rada neshledala na základě provedeného dokazování v léčebném postupu disciplinárně obviněné odborné pochybení a nemá za dostatečně prokázané, že v daném případě došlo k porušení ust. §6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky tím, že by dne 12. 6. v souvislosti s pooperačním ošetřováním pacienta vyjmula suturu pooperační rány příliš brzy po chirurgickém zákroku.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina