Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ

WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ

Světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat 11. – 14. říjen 2006 Praha – sponzoři a výstavní část

Vážené kolegyně a kolegové,

byl jsem pověřen, abych vás v rámci bloku informací o přípravě 31. Světového kongresu WSAVA 2006 obeznámil se sponzorskou sekcí a celou výstavní částí této prestižní akce.

Světový kongres WSAVA 2002 ve španělské Granadě rozhodl o tom, že ČAVLMZ bude v Praze ve dnech 11. – 14. 2006 v Kongresovém centru pořadatelem této jedinečné odborné události. Je to poprvé, kdy se Světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat koná ve státě bývalého východního bloku. Je pro nás zavazující, že byla vybrána Česká republika a Praha, neboť se domnívám, že my všichni se s touto akcí v domácích podmínkách za našeho profesního života již nebudeme mít možnost setkat.

Stěžejním bodem přípravy a realizace Světového kongresu je odborný program. Tento je jedinečným dílem pana profesora Svobody a ze schůzek organizačního výboru vím, že svým rozsahem, výběrem lektorů a odbornou úrovní vzbudil velký ohlas v odborných kruzích v zahraničí. Předem je označován za jeden z doposud nejlepších. Pečlivě sleduji práci a enormní zatížení kolegy Jiřího Beránka v roli prezidenta kongresu – má můj neskonalý obdiv – i ostatních členů organizačního výboru. Jako koordinátor mám na starost dozor nad výstavní částí kongresu, kterou stejně jako celý kongres zajišťuje pověřená kongresová agentura.

Je mi potěšením vám sdělit, že jsem až překvapen, jaký ohlas má Světový kongres WSAVA 2006 v Praze mezi vystavovateli i sponzory této akce. Je logické, že z globálního hlediska se jeví východoevropské země velmi zajímavé jako nové potenciální trhy. Navíc město Praha je velmi atraktivní a žádanou destinací pro celý svět.

Sponzorské pozice dle nabídkového sponzorského listu jsou takřka všechny obsazeny. Prime partnerem kongresu je společnost Hill´s Pet Nutrition, partnery kongresu jsou dále Bayer, Nestlé (Purina) a Intervet. Tyto firmy spolu s několika ostatními si rozebraly i sponzorství v dalších nabízených pozicích.

Rád bych se s vámi dále podělil o až zarážející poznatek, jak velký je zájem o účast na doprovodné výstavě kongresu WSAVA 2006. Již předem je jasné, že Praha předčí jak počtem vystavovatelů, tak rozlohou výstavní plochy minulé ročníky kongresů WSAVA. Jelikož jsem měl možnost se několika konání těchto kongresů zúčastnit a vždy mě výstavní část profesně velmi zajímala, je mi známo, že výstavní část pokaždé plnila funkci opravdu doprovodnou a doplňující. Toto platí např. pro Vancouver, Granadu či Mexiko, kdy mi výstava připadala poměrně skromná a zahrnovala vždy kolem 30 – 40 vystavovatelů.

Praha má ovšem, jak se zdá, jiné ambice. Ke konci června je závazně přihlášeno více než 70 vystavovatelů z komerčně zaměřených firem. Z tohoto počtu je přibližně 30 firem, o kterých si dovoluji tvrdit, že na našem trhu doposud nepůsobí. Dalších zhruba 10 expozic navíc obsadí neprofitní organizace a společnosti včetně pořadatele WSAVA 2007 (Austrálie – Sydney). Připravují se výpravné expozice o rozloze i několika desítek až stovky metrů čtverečních. Druhé patro Kongresového centra, původně určené pro výstavní část, je až na dvě drobné výjimky kompletně vyprodáno. Výstava se již přelila do spodního 1. patra, které znáte někteří z konání konferencí ČAVLMZ v letech 2004 a 2005. Prodáno je nyní již více než 1 300 m2 čisté výstavní plochy. Tuším, že náš Zvěrokruh pečlivě sledují a čtou i vystavovatelé z akcí, konaných každoročně v naší vlasti. Rád bych těm dosud váhajícím sdělil, že ve 2. patře zbývají k prodeji jen 2 menší expozice (6 – 9 m2) – mimochodem na velmi lukrativním místě u Internet Café, kde lze vzhledem k volnému využití internetu očekávat permanentní pohyb potencionálních klientů. Dále je k dispozici až 300 m2 v 1. patře, které se také utěšeně zaplňuje.

Nyní jsme zadali servisní kongresové agentuře úkol, aby znovu oslovila firmy působící na českém trhu. Dokážeme jim při respektování daného poplatku za m2 vytvořit poměrně výhodné podmínky k prezentaci i malé expozice na tomto Světovém kongresu. Z vlastní zkušenosti jsem přesvědčen, že mnohé ze široké škály firem působících na našem trhu mají co nabídnout i kolegům ze zahraničí. Obdobná příležitost se nebude opakovat po dlouhou dobu. Bude se komu nabízet, to je dnes již nabíledni. Počet již přihlášených účastníků kongresu převyšuje očekávání a odhadujeme účast kolem 3 000 veterinárních lékařů a dalších pracovníků veterinárního stavu.

Dovoluji si připomenout, že v partnerské pozici se bude v Kongresovém centru konat i letošní sněm KVL ČR, kdy účastníci tohoto sněmu budou mít možnost výstavní část kongresu WSAVA 2006 navštívit. I toto je potěšující zpráva pro vystavovatele. Závěrem bych vás rád všechny pozval k účasti na kongresu WSAVA 2006 a k návštěvě jeho výstavní části.

Zdeněk Hanzálek
koordinátor kongresu WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ