Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

WVC 2015 a všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace v Istanbulu

  Časopis Zvěrokruh 10/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Kdyby byla na celém světě jen jedna země, jejím hlavním městem by byl Istanbul, řekl údajně Napoleon Bonaparte.

Ve dnech 13.–18. září se v tureckém Istanbulu pořádal další ze série světových veterinárních kongresů. Předchozí v roce 2013 hostila Praha, jako místo konání pro následující kongres v roce 2017 byl určen jihokorejský Incheon. Při příležitosti konání kongresu bylo svoláno i všeobecné shromáždění (GA) Světové veterinární asociace (WVA).

… Kongresové centrum (nahoře) a přilehlý hotelový komplex nad Bosporem

 

Jednání a diskuse všeobecného shromáždění WVA lze shrnout do několika hlavních oblastí.

– Zoonotická onemocnění

Podpora konceptu One Health (Jedno zdraví pro všechny) se v praktické rovině projevila pilotním projektem tlumení a prevence vztekliny v Angole a pomocí postiženým zvířatům i lidem v oblastech postižených letošním zemětřesením prostřednictvím Nepálské veterinární asociace.

… 32. světový veterinární kongres zahájili Dr. Erol za turecké organizátory a Dr. Carlssonová jako prezidentka WVA

 

… Všeobecná deklarace lidských práv a „zvířata bez pána“ střežící sochu otce Turků

– Welfare

Pracovní skupina ve spolupráci se Světovou organizací na ochranu zvířat připravuje dokument a prezentace k využití na regionálních odborných kongresech v různých částech světa a projekt jednotného přístupu k vyučování welfare v pregraduálním stupni veterinárního vzdělávání.

… Hlavní náměstí Taksim je stále v rekonstrukci po loňských nepokojích … a stále pohotovým zdrojem dlažebních kostek

 

… Strate gie jsou pěkná věc, ale „někdy se to vymkne“

– Veterinární vzdělávání

Kromě podpory konceptu „kompetencí čerstvého absolventa“ zahájila WVA provoz na „WVA Online Education Portal“ s ambicí stát se základním globálním online zdrojem pro kontinuální vzdělávání ve veterinární oblasti. K dnešnímu dni obsahuje portál 295 e- -learningových témat od 55 různých autorů a deseti univerzit, které zde uložily svoje e-learningové prezentace. Portál zatím využilo zhruba 200 tisíc veterinárních lékařů z celého světa.

– Veterinární léčiva

WVA spolu s organizací Health for Animals (dříve IFAH, tj. Federace výrobců léčiv) usiluje o zlepšení dostupnosti veterinárních léčiv i popularizaci jejich odpovědného užívání včetně likvidace odpadů a zbytků. Tato témata jsou aktuální zejména v zemích třetího světa. Spojeným úsilím se Světovou zdravotní organizací (VMA) se podařilo dosáhnout stažení návrhu Komise pro narkotika při OSN na zařazení ketaminu mezi zakázané látky.

Podrobnosti k agendě a dalším podrobnostem lze najít na www.worldvet.org

 
MVDr. K. Daniel