Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. kongres KVL SR

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Setkání se slovenskými kolegy

 

O víkendu 31. 5 – 1. 6. 2014 jsme přijali pozvání prezidenta slovenské komory MVDr. Ladislava Stodoly k účasti na XIV. kongresu KVL SR. Kongres se odehrával uprostřed překrásné přírody Nízkých Tater, v hotelu Grand Jasná v Demanovské dolině. Tato především vzdělávací, ale také společenská akce se pořádá každý rok a podle čísla ročníku je zřejmé, že již má svou tradici.

Jedná se o dvoudenní akci, které letos poprvé předcházel i páteční předkongresový den naplněný přednáškami na téma cytologie v praxi II. a závod v běhu do kopce. Sobotní a nedělní program byl rozdělen do pěti sekcí.

Tématem sekce malých zvířat byla pneumologie celý program odpřednášel prof. Dr. med. vet. Reinhart Hirt Dipl. ECVIM – CA z vídeňské univerzity. Sekce hospodářských zvířat se věnovala tématu veterinárního servisu v chovech přežvýkavců, koňská sekce se zabývala akutními případy v praxi koní, tématem sekce exotických zvířat byly akutní případy v praxi exotických zvířat a laboratorní sekce se zabývala odběrem krve a vyšetřením krevního obrazu. V přednášení se střídali slovenští i čeští přednášející a další zástupci ze zahraničí. Přihlášených bylo téměř 450 účastníků, kteří mohli volně procházet mezi jednotlivými přednáškami, postery a firemními stánky.

 

…malá fotografická reportáž z kongresu KVL SR v hotelu Grand Jasná v Dämanovské dolině

 

 

V průběhu kongresu se konala benefiční výstava fotografi í veterinárních lékařů, které byly v sobotní podvečer vydraženy a výtěžek v hodnotě přes 2000 eur byl získán na dobročinné účely pro handicapované veterinární lékaře. Během dražby probíhala ochutnávka kozích sýrů z farmy jedné z přítomných veterinárních lékařek. Dalším doprovodným programem byla oslava mezinárodního dne dětí. Bohatého programu, který probíhal po celý den, se zúčastnilo přes 80 dětí. Souběžně probíhaprobíhala prezentace automobilů se zkušebními jízdami a agility show.

I přes velký počet přihlášených byly s přibývajícím odpolednem přednáškové místnosti poloprázné, účastníci se přesouvali spíše do přilehlých prostor k diskusím s kolegy nad dobrým pitím nebo do vyhlášeného hotelového wellness. Vrcholem společenského večera byl sobotní slavnostní raut s vystoupení slovenské kapely Backwards – slovenskými Beatles, po kterém ještě následovala diskotéka.

V závěru mi dovolte abych vás pozvala na podobnou akci, i když ne tak velkého rozsahu, kterou pořádá Komora veterinárních lékařů ČR – Vetmeeting 2014, který bude probíhat v termínu 27.–28. 9. 2014 v hotelu Jezerka na Seči.

 
Radka Vaňousová