Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Labyrint představenstva a ráj sněmu

Labyrint představenstva a ráj sněmu

Představenstvo: Spor o Zvěrokruh

Nejprve bych chtěla poděkovat svým věrným čtenářům za inspirativní názory na mé články. A jsem velice ráda, že mezi ně nepatří jen moji vrstevníci, ale že pobavím všechny věkové kategorie.

Jednání představenstva se tentokrát konalo v Praze v Kongresovém centru a to v předvečer sněmu. Mám to sice blíž, ale projíždět Prahou v pátek odpoledne není opravdu nic moc, tušila jsem to a pro jistotu si zařídila taxikáře (manžela – byl velmi rád, neboť kromě řidiče dělal i chůvu a na to zatím není moc zvyklý, ještě že máme i hodnou švagrovou..). Někteří z nás měli problém již v podzemních garážích,

opravdu není jednoduché se tam vyznat, navíc když výtah jede pouze do přízemí a dál už musíte pěšky. Ale zvládla jsem to i já, holka z vesnice, a nakonec jsem dorazila do salonku č. 22 ve druhém patře, kde se jednání konalo.

Salón 22.

Po zahájení a usnášeníschopnosti, jsme přijali zprávy prezidenta a jednotlivých komisí. Pozastavili jsme se opět, což už patří ke koloritu, u časopisu.

A jelikož jsme tuto otázku řešili téměř celý rok, tak ani tentokrát jsme neudělali výjimku a hlasovali. Opět se názory rozcházely a tak jsme nechali rozhodnutí na veterinární veřejnost na druhý den na sněm a zformulovali otázky na toto téma.

Za zmínku stojí zpráva ekonomické komise ohledně výnosů vkladu KVL z podílových fondů. Již během měsíce v emailové korespondenci nás vyzýval pan prezident, abychom si připravili návrhy, co s finanční rezervou, jak ji nejlépe finančně zhodnotit. Přemýšlela jsem, ale jelikož na šestimístné cifry nejsem zvyklá a nápad podělit chudé veterináře by asi těžko prošel, nechala jsem to na zkušených matadorech, kteří vědí jak na to.

I nadále se vzdělávací komise bude zabývat koncepcí postgraduálního vzdělávání členů. Tento nelehký úkol bude řešit společně s legislativní komisí. Doufám, že tentokrát se to pohne již více dopředu, protože u Dr. Kyllara vidím dobré nápady a návrh na rozumnou cestu, kterou se můžeme dát.

V zahraničí nás budou reprezentovat na Generálním shromáždění FVE v Bruselu pan prezident, viceprezident a předseda zahraniční komise, na Slovensko za nás pojede Dr. Borkovec a příště budeme společně jednat se slovenskou komorou na začátku prosince v Zubříči.

Prázdnota na prodej

Ve věci pojištění avizuji další změnu. Jelikož se pojišťovna Kooperativa nechtěla nechat tak lehko odbýt, nabídla novou ještě výhodnější smlouvu, která byla nakonec zvolena jako nejlepší řešení. Podrobnosti najdete v příspěvku paní Hanelové.

Nakonec jsme se rozhodli nabídnout k prodeji NRZ s.r.o. Neděste se, prodáváme pouze prázdnou společnost, což také bude blíže vysvětleno.

A jelikož už sedíme v tomto složení představenstva rok, vyzval nás prezident Daniel, abychom se vyjádřili k současnému vývoji Komory a k jeho vlastní osobě. Bylo to zajímavé, ale některé odpovědi ukazovaly na to, že jejich interpreti byli zaskočeni. Po skončení jednání se část představenstva odebrala “reprezentovat” naši profesi do Obecního domu, ostatní se v hotelu připravovali na věci příští. Já spěchala dát svému synovi “mléčný gambáč”.

MVDr. Jana Součková