Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – “Nová veterinaria”

“Nová veterinaria”

Kongres Komory veterinárních lékařů Slovenské republiky

Implementace ozdravovacího programu od IBR, styčné plochy soukromého a státního sektoru při likvidaci některých nákaz (AI), zavedení harmonizované lékové legislativy v Česku a na Slovensku a konečně porovnání politických postojů zemědělské lobby k této otázce. To byla hlavní témata neformální diskuse, která se rozvinula po skončení oficiálního odborného programu vzdělávací akce slovenské Komory veterinárních lékařů “Nová veterinaria”. Seminář proběhl ve dnech 7. a 8. října v Domě kultury v Banské Bystrici.

Tento Kongres KVL SR zahrnoval širokou škálu vzdělávacích seminářů, které běžely paralelně v sekcích “malých zvířat”, “hospodářských zvířat”, v sekci “hipiatrické” a “aviární”.

Dvoudenní kongres, na kterém se zaregistrovalo cca 300 účastníků z řad soukromých i státních veterinárních lékařů, byl pravděpodobně největší letošní vzdělávací akcí, pořádanou slovenskou Komorou. Účastnilo se jí na 40 vystavujících firem a špiček ŠPVS i ÚŠKVBL. O dobrou účast veterinárních lékařů i firem se zasloužila i řada zahraničních lektorů; např. Dr. Grymová či Lojda v sekci aviární nebo Dr. Svobodová, Denenberg a Szilagyi v sekci malých zvířat. Odborný program proběhl na pozvání prezidenta KVL SR Dr. Laca Stodoly a ředitele ŠPVS prof. Bíreše.

MVDr. Karel Daniel