Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Rozpočet 2006 – čerpání k 30. 6. 2006, Plán rozpočtu na r. 2007 a porovnání s r. 2006

XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR
14. října 2006, ve 12.00 hodin • Praha – Kongresové centrum
Informace k projednávanému programu

Rozpočet 2006 – čerpání k 30. 6. 2006

Vážení kolegové a kolegyně,

v rámci materiálů pro sněmové účely vám předkládáme návrh rozpočtu na rok 2007 a pro srovnání současně i čerpání rozpočtu k 30. červnu 2006 po jednotlivých kapitolách.

p p

plán 2006 /tis.Kč/

čerpání
/tis.Kč/

%

prezident a viceprezident

440

152

34,55

představenstvo

540

318

58,89

Revizní komise

230

111

48,26

Čestná rada

195

79

40,51

Ekonom. komise

60

36

60,00

Zahraniční komise
1 100
712
64,73
Legislat. komise
170
52
30,59
Vzdělávací komise
190
25
13,16
Mediální komise a časopis
1 770
699
39,49
Péče o čl. základnu
170
171
100,59
Právní služby
300
164
54,67
Přímé daně (zálohy)
600
278
46,33
Okresy
900
113
12,56
Sociální výpomoc + dary
80
64
80,00
sekretariát
3 035
1 129
37,20
investice do počítačové sítě + KT
150
63
42,00
sněm
100
0
0,00
audit
25
24
96,00
volby
0
0
0,00
bankovní poplatky a soudní popl.
120
97
80,83
reklama a propag.
30
0
0,00
daňové poradenství
30
20
66,67
mimořádné výdaje – reg. karty
0
73
0,00
CELKEM
10 235
4 380
42,79

C Výnosy

10 250
9 785
95,46

Bilance

 

výdaje

10 235

4 380

94,90

 

příjmy

10 250

9 785

42,79

 

Plán rozpočtu na r. 2007 a porovnání s r. 2006

p p

plán 2006 /tis.Kč/

plán 2007 /tis.Kč/

%

prezident a
viceprezident

cestovné+NC

350

300

85,70

mobilní telefon

60

90

150,00

reprezentace

30

20

66,70

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

440

410

93,20

představenstvo

cestovné+NC

350

350

100,00

občerstvení

25

10

40,00

komise mimořádné

15

10

66,66666667

mobil.tel.

50

260

520,00

porada předsedů

100

50

50,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

540

680

125,9259259

Revizní komise

cestovné+NC

170

170

100,00

občerstvení

10

10

100,00

expertízy

50

50

100,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

230

230

100,00

Čestná rada

cestovné+NC

185

185

100,00

občertvení

10

10

100,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

195

195

100,00

Ekonom.komise

cestovné+NC

60

60

100,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

60

60

100,00

Zahraniční
komise

příspěvky

400

425

106,30

cest.tuzemské

100

60

60,00

cest.zahraniční

500

520

104,00

zahr.návštěvy zde

100

95

95,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

1 100

1 100

100,00

Legislat.komise

cestovné+NC

100

100

100,00

expertízy

50

50

100,00

přípravné práce

20

0

0,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

170

150

88,20

Vzdělávací
komise

cestovné+NC

40

40

100,00

semináře

50

100

200,00

specializace

40

40

100,00

odměna exper. skup.

60

0

0,00

drobné výdaje

0

0

0,00

celkem

190

180

94,70

Mediální
komise

cestovné+NC

150

160

106,70

přípravné práce

15

15

100,00

redaktorka
405
180
44,40
honoráře
80
80
100,00

tisk a distribuce

1 050

1 100

104,80

stránky WWW

70

100

142,90

drobné výdaje

0

20

0,00

celkem

1 770

1 655

93,50

Péče o čl.
základnu

péče o nové čl.

20

20

100,00

péče o stávající čl.

150

150

100,00

celkem

170

170

100,00

Právní
služby

běžné

240

300

125,00

mimořádné

60

0

0,00

celkem

300

300

100,00

Přímé daně (zálohy)

600

100

16,70

Okresy

900

1 000

111,10

Sociální výpomoc + dary

80

80

100,00

sekretariát

režie provozní

140

120

85,70

DM / do 3tis/

40

40

100,00

poštovné

95

90

94,70

servis KT+SW

100

80

80,00

cestovné

40

50

125,00

Telecom

40

40

100,00

mobilní telefon

100

100

100,00

ostatní

60

50

83,30

mzdy hrubé

1 610

1 500

93,20

zákonné soc.nákl.

610

600

98,40

pojištění majetku

20

20

100,00

nájemné, energie

150

200

133,30

školení personálu

30

10

33,30

celkem

3 035

2 900

95,60

 

150

0

0,00

sněm

100

200

200,00

audit

25