Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Sázka na jistotu

Sázka na jistotu

Změny v pojistné smlouvě: cenově výhodnější

Vážené dámy a pánové,

v minulém čísle jsem Vás informovala, že jsme provedli výběrové řízení na volbu pojistitele pro příští období. Na sněmu jsem informovala aktuálně, ještě dlužím informací Vám, kteří jste se sněmu neúčastnili.

Představenstvo KVL v září sice vybralo návrh České pojišťovny a.s., ale po oznámení tohoto rozhodnutí stávající pojistitel Kooperativa poj. a.s. se nechtěl Vás jako klienta vzdát, navrhl možnost pokračování stávající smlouvy beze změn.Na návrh KVL (z důvodu nenavyšování škodného průběhu) se jednalo též o možnosti navýšení spoluúčasti, aby se zabránilo dohodám o škodách s poškozenými.

Představenstvo KVL dne 13. 10. 2006 projednávalo tedy 3 možnosti pojištění. Upravené návrhy České poj., Kooperativy a možnost pokračování stávající smlouvy u poj. Kooperativa. Nevýhodou pokračování stávající smlouvy bylo, že se již k ní nemohou provádět změny a dodatky, rozšíření územní platnosti, rozsahu … Smlouva byla převzata jako závazek z bývalé poj. České spořitelny, v příštím roce by určitě skončila. Proběhlo by nové výběrové řízení a spíše se dalo čekat, že by pojistné bylo opět o něco vyšší než letos, takový je vývoj na pojistném trhu.

Další důvod pro novou smlouvu bylo cenově výhodnější rozšíření pojištění než v současnosti. Po zvážení všech hodnotících kriterií bylo nakonec rozhodnuto pro nové podmínky u poj. Kooperativa. Spoluúčast zůstane 1 000,- Kč, pojistné bude příklad:

– poj. částka 250 000,- územní platnost ČR, roční pojistné 2 400,- Kč

– poj. částka 500 000,- územní platnost ČR, roční pojistné 3 000,- Kč

– poj. částka 1 mil. územní platnost ČR, roční pojistné 4 100,- Kč

Platba pojistného bude jako v předešlých letech, jen budete mít možnost přímou platbou si zvolit pojistnou částku a územní platnost ČR – Evropa. V dalším čísle Zvěrokruhu budou informace.

Nově nebudou z této pojistné smlouvy poskytovány náhrady škod při zákrocích, které byly provedeny lege artis – anafyl. šoky, oběhová selhání; v těchto případech není zákonná odpovědnost, není hrazeno ani v humánním lékařství.

V případě potenciální škody nesmíte uzavírat dohody o náhradách škod a odmítat sami škody. Ze zákona o pojistné smlouvě jste povinni oznámit toto pojišťovně (hlásíte mým prostřednictvím) a podat vysvětlení k šetření škodné události.

V Olomouci 23. 10. 2006

Zdeňka Hanelová
tel. 602 783 769