Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Účastníci sněmu: rozpočet

Účastníci sněmu: rozpočet

Schválení finanční uzávěrky za rok 2005 a plán rozpočtu komorových výdajů na rok 2007, to je hlavní výsledek, který vyplynul z XV. sněmu Komory veterinárních lékařů ČR. Proběhl v sobotu 14. října v Kongresovém centru v Praze.

Z 2500 členů Komory zde bylo přítomno 149 členů. Na sněm zavítala asi dvacítka čestných hostů. Jako první pronesla svůj projev a podporu veterinárnímu stavu ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová, která je současnou členkou úřednické vlády ČR a po dobu svého působení se podle svých slov hodlá soustředit na zlepšení politiky rozvoje venkova a drobných zemědělců.

Z dalších hostů jmenujme například šéfa SVS Milana Malenu, šéfa Slovenské veterinární komory Ladislava Stodolu a představitele dalších zahraničních veterinárních těles, kteří přednesli formální zdravice během zahajovací části sněmu.

Účastníci sněmu během sobotního odpoledne odhlasovali několik úprav vnitřních komorových předpisů, změnu vydávání komorového časopisu Zvěrokruh a prodej centrálního registru zvířat NRZ, s.r.o. Rovněž společně odsoudili uvažovaný návrh VFU v Brně o zavedení bakalářského studia veterinárního bakaláře.

(hop)