Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Usnesení XV. sněmu KVL ČR

XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR
14. října 2006, ve 12.00 hodin • Praha – Kongresové centrum
Informace k projednávanému programu

Usnesení XV. sněmu KVL ČR

ze dne 14. října 2006 v Kongresovém centru v Praze

I. Sněm schvaluje:

1) účetní závěrku KVL ČR za rok 2005

2) zprávu prezidenta KVL ČR za období od posledního sněmu

3) zprávu představenstva KVL ČR

4) zprávu revizní komise KVL ČR

5) zprávu čestné rady KVL ČR

6) změny vnitřních předpisů (profesního řádu) dle návrhů č. 1 – 3, 5-8

7) vydávání tištěné formy časopisu Zvěrokruh

8) vydávání časopisu Zvěrokruh 1x měsíčně

9) vydávání časopisu Zvěrokruh současně i v elektronické formě

10) vydávání časopisu Zvěrokruh servisní firmou dle rozhodnutí představenstva KVL ČR

11) návrh rozpočtu KVL ČR na rok 2007

II. Sněm neschvaluje:

– změny vnitřního předpisu (profesního řádu) dle návrhu č. 4)

– vydávání časopisu Komory Zvěrokruh ve vlastní režii

III. Sněm ukládá

– představenstvu – legislativní komisi přepracování ustanovení profesního řádu, která byla na sněmu projednána jako návrhy změn pod č. 9 a 10

IV. Sněm nesouhlasí

– se zavedením bakalářského studia na Fakultě všeobecného veterinárního lékařství v Brně

V Praze dne 14. 10. 2006