Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Zpráva čestné rady KVL ČR

Zpráva čestné rady KVL ČR

V období od 24. 11. 2005 do 31. 8. 2006 proběhlo sedm zasedání ČR KVL. Hlavní náplní bylo projednávání “Návrhů na zahájení disciplinárního řízení” předaných revizní komisí KVL. Celkem bylo řešeno 30 případů a s podrobnými výsledky řízení ČR je možno se seznámit na internetu.

Z těchto 30 případů bylo řešeno 17 kolegů s nezaplacenými členskými příspěvky, v 5 případech byl kolega shledán vinným, v 1 případě zproštěn obžaloby, 1 případ odložen, 2 předány revizní komisi a 4 případy dořešeny právníkem KVL. V 1 případě využil obviněný kolega možnost odvolat se k senátu, stanovenému představenstvem KVL ČR.

Odvolání k civilnímu soudu nebylo v tomto období zaznamenáno, což je jistě výsledkem spolupráce s právníky KVL při projednávání a řešení jednotlivých případů.

Mimo tuto hlavní náplň činnosti čestné rady byly projednány návrhy na doplnění disciplinárního řádu, otázky související s dalším vzděláváním veterinárních lékařů a další.

Vzhledem k tomu, že mnohé řešené případy jsou poučením i v obecné rovině, je přínosem zveřejnění těchto případů ve Zvěrokruhu.

Závěrem chci poděkovat všem členům ČR KVL za konstruktivní přístup při řešení úkolů čestné rady a sekretariátu KVL ČR za příkladnou spolupráci.

V Třeboni dne 31. 8. 2006

MVDr. Augustin Blízek
předseda čestné rady KVL ČR