Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XV Sněm – Zpráva o činnosti vzdělávací komise KVL ČR

XV. sněm Komory veterinárních lékařů ČR
14. října 2006, ve 12.00 hodin • Praha – Kongresové centrum
Informace k projednávanému programu

Zpráva o činnosti vzdělávací komise KVL ČR

Vzhledem k časnosti letošního sněmu je zpráva prakticky za první polovinu r. 2006. Náplň vzdělávací komise lze rozdělit do několika oblastí:

1. Akce pořádané Komorou

Z jara proběhl 3. ročník komorových preklinických seminářů za účasti asi 240 členů KVL. Názory na akci proběhly Zvěrokruhem, základem zůstává zájem o podobné akce a výrazný prostor pro zlepšování náplně těchto seminářů.

V kontextu světového kongresu bude uspořádán 11. 11. 2006 seminář základů klinické diagnostiky pro malá zvířata, zhodnocení bude provedeno po proběhnutí akce.

2. Přezkoušení zahraničního zájemce o vstup do KVL

Od 27. 2. 2006 novelou veterinárního zákona přísluší KVL možnost před vstupem do profese přezkoušet uchazeče ze zemí mimo EU. Byla ustavena Komise pro uznávání kvalifikací, která začala projednávat jako první žádost dr. Dovgiče z Ukrajiny. Případ dosud není uzavřen, již dnes se ukazuje těžkopádnost porovnávání náplní kurikula. Jako alternativa se jeví okamžité pozvání uchazeče k přesně vymezeným zkouškám bez subjektivního posuzování jeho dosavadní kariéry – bylo by to rychlejší a spravedlivější a ve výsledku i výrazně jednodušší.

3. Zajištění míst pro praxe studentů

Od září 06 do konce roku 2006 bude provedena aktualizace praxí, které jsou schopny nabídnout místa k praktickému výcviku nejen našich studentů 6. ročníku VFU, ale v širším kontextu obecně prostor pro praxi studentů veterinárních škol nejen z naší republiky, ale i v rámci EU.

4. Předpis pro posuzovatele dědičných očních vad bude předložen LK a následně k projednání na sněmu.

5. Pro potřeby zkvalitnění výuky studentů VFU byla zahájena činnost k definování základních dovedností absolventa VFU a střední veterinární školy.

6. VK projednala a připravila stanovisko KVL vůči bakalářskému studiu na VFU.

7. Průběžně byla projednávána problematika systému kontinuálního vzdělávání a jeho případné změny.

8. Byla projednávaná problematika změny činnosti klubu posuzovatelů dědičných vad.

9. VK začala pracovat na programu užší spolupráce se studenty VFU v oblasti zkvalitnění výuky.

MVDr. Lubomír Hošek