Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. sněm Komory – PROTOKOL NÁVRHOVÉ KOMISE: PŘIJATÁ USNESENÍ

XVI. sněm Komory veterinárních lékařů České republiky

20. 10. 2007, Hotel JANA, Přerov

PROTOKOL NÁVRHOVÉ KOMISE: PŘIJATÁ USNESENÍ

Sněm schvaluje:

mandátovou a návrhovou komisi ve složení: (Dr. Hodina, Dr. Karešová, Dr. Matušinová),

zapisovatele průběhu jednání (Dr. Klimeš) a ověřovatele zápisu (Dr. Šrůt, Dr. Lupečka),

právoplatnost korespondenčních voleb,

volební komisi ve složení: (Dr. Haas, Dr. Frank, Dr. Hrabal, Dr. Vítek, Dr. Muhlbauer; náhradníci – Dr. Kameník, Dr. Umlášek, Dr. Lupečka),

zprávy prezidenta, revizní komise a čestné rady,

schválil zprávy pracovních komisí představenstva,

návrh rozpočtu na rok 2008,

účetní uzávěrku a výsledky auditu za rok 2006,

návrh na změnu organizačního a jednacího řádu v navrženém znění,

návrh na změnu § 4 profesního řádu v navrženém znění,

návrh na změnu § 9 a §10 profesního řádu v navrženém znění,

návrh na změnu volebního řádu v navrženém znění,

návrh na změnu vnitřního předpisu pro vyplácení náhrad za ztrátu času ve smyslu zvýšení hodinové sazby na 150 Kč,

návrh na změnu vnitřního předpisu o posuzování dědičných vad očí,

vnitřní předpis o registraci PET-PASU.

Sněm ukládá:

představenstvu, aby dopracovalo soubor doporučených vyšetřovacích postupů,

a vrací představenstvu návrh etického kodexu k dopracování.

Sněm neschválil:

návrh na prezentaci veterinárních lékařů a komory u širší veřejnosti sponzorováním rámcového dostihu při Českém derby nebo Velké Pardubické,

snížení členského příspěvku na 2800 Kč (Dr. Počta),

snížení členského příspěvku na 3200 Kč (Dr. Mráček),

návrh na změnu řádu vzdělávání (Dr. Hošek),

zavedení kreditního systému hodnocení vzdělávání (Dr. Počta),

svázání výše členských příspěvků s rozpočtem KVL ČR,

pověření představenstva jednáním s VFU Brno o možných variantách zabezpečení praktiků v budoucnu.

V Přerově dne 20. 10. 2007