Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Názor MVDr. Radomíra Mráčka

Názor MVDr. Radomíra Mráčka

(předseda ekonomické komise)

Podívám-li se na rozpočet 2008,který činí 8.580.000,- Kč při počtu členů KVL 2638 s osvědčením a 210 bez osvědčení s tím,že nechci navyšovat finanční rezervy komory stačí aby členské příspěvky činily 3200,- Kč pro členy s osvědčením a 1000,- Kč pro členy bez osvědčení.

Toto by platilo necháme-li chod komory zhruba stejný jako doposud a je zde již počítáno s navýšením hodinové sazby na 150,- Kč/hod, bude-li sněmem schválena.

Samozřejmě mohou kolegové navrhovat např. 200 či 300 Kč/hod, prezidenta profíka – to by tedy bylo za jiné peníze a o jiném fungování komory.

Vzpomněl-li jsem funkci prezident, musím říci, že dr.Daniel se ke své činnosti staví tak,že je to i funkce čestná -jak stojí i v našich řádech.Některé úkony např.mailovou poštu si neúčtuje ani částkou 120,- Kč/hod za ztrátu času.

Jsou již okresy které navrhují snížení členských příspěvků pod 3000,- Kč.Pokud by toto sněm schválil, museli bychom na běžný provoz komory sáhnout do rezerv.

Na druhé straně jsou zde kolegové,kteří nechtějí snižovat čl. příspěvky. Proto přijeďte na sněm do Přerova na HANÓ. Vše prodiskutujeme a hlasováním rozhodneme jakou cestou se budeme ubírat dál.

Dr. Raška Pavel se sněmovním týmem se Vám bude sněm co možná nejvíce zpříjemnit.

MVDr. Radomír Mráček

Plán rozpočtu na r. 2008 (porovnání s r. 2007)

Plán rozpočtu na r. 2008 (porovnání s r.2007)
 
   
plán 2007 (tis.Kč)
plán 2008 (tis.Kč)
%
prezident a cestovné+NC 300 290 97
viceprezident mobilní telefon 90 100 111
  reprezentace 20 10 50
  drobné výdaje 0 0 0
  celkem 410 400 98
 
představenstvo
cestovné+NC 350 350 100
  občerstvení 10 20 200
  komise mimořádné 10 10 100
  mobil.tel. 260 260 100
  porada předsedů 50 40 80
  výdaje na PR 0 500 0
  celkem 680 1180 174
 
Revizní komise
cestovné+NC 170 200 118
  občerstvení 10 10 100
  expertízy 50 50 100
  drobné výdaje 0 0 0
  celkem 230 260 113
 
Čestná rada
cestovné+NC 185 185 100
  občertvení 10 10 100
  drobné výdaje 0 0 0
  celkem 195 195 100
 
Ekonom.komise
cestovné+NC 60 60 100
  drobné výdaje 0 0 0
  celkem 60 60 100
 
Zahraniční komise
příspěvky 425 450 106
  cest.tuzemské 60 60 100
  cest.zahraniční 520 510 98
  zahr.návštěvy zde 95 80 84
  drobné výdaje 0 0 0
  celkem 1 100 1 100 100
 
Legislat. komise
cestovné+NC 100 80 80
  expertízy 50 0 0
  přípravné práce 0 0 0
  výdaje Ing. Burda 0 20 0
  celkem 150 100 67
 
Vzdělávací komise
cestovné+NC 40 80 200
  semináře 100 300 300
  specializace 40 0 0
  odměna expert.skup. 0 15 0
  drobné výdaje 0 5 0
  celkem 180 400 222
 
Mediální komise
cestovné+NC 160 170 106
  přípr.práce (korektury) 15 15 100
  redaktorské práce 180 30 17
  honoráře 80 60 75
  tisk a distribuce 1 100 0 0
  stránky WWW 100 60 60
  drobné výdaje 20 10 50
  celkem 1 655 345 21
 
Péče o čl. základnu péče o nové čl. 20 20 100
  péče o stávající čl. 150 100 67
  soc. výpomoc + dary 80 100  
  celkem 250 220 167
 
Právní služby
běžné 300 150 50
  mimořádné 0 0 0
  celkem 300 150 100
 
Přímé daně (zálohy)   100 300 300
 
Okresy   1000 1000 100
 
sekretariát
režie provozní 120 120 100
  DM / do 3tis/ 40 40 100
  poštovné 90 60 67
  servis KT+SW 80 40 50
  cestovné 50 50 100
  Telecom 40 30 75
  mobilní telefon 100 80 80
  ostatní 50 50 100
  mzdy hrubé 1 500 1 500 100
  zákonné soc.nákl. 600 600 100
  pojištění majetku 20 20 100
  nájemné, energie 200 200 100
  školení personálu 10 10 100
  celkem 2 900 2 800 97
 
investice do počítačové sítě   0 0 0
sněm   200 200 100
audit   20 20 100
volby   100 0 0
bankovní poplatky a soudní popl.   100 100 100
reklama a propagace   30 0 0
daňové poradenství   30 30 100
tisk.konfer.(mimořádné výdaje)   20 20 100
 
CELKEM   9 710 8 880 91
0
Výnosy příspěvky 9 000 9 450 105
  časopis + inzerce 800 0 0
  reklama 0 0 0
  úroky 70 100 143
  databáze 0 0 0
  pokuty 0 0 0
  ostatní 0 0 0
  vrácené půjčky 0 0 0
  pasy – zisk 0 100 0
CELKEM   9 870 9 650 98
0
příspěvky s Osvědčením 3 850
  bez Osvědčení 1 250
0
Bilance
výdaje 9 710 8 880 91
příjmy 9 870 9 650 98
přebytek 160 770 481