Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – OS KVL Náchod a OS KVL Praha navrhují:

OS KVL Náchod navrhuje:

1. Roční členský příspěvek od r.2008 ve výši 2800 Kč

Odůvodnění: neustále se zvyšující rezervní částka na účtu KVL nemá pro členskou základnu žádný přínos je pouze opakovaně zdaňována.

2) Vytvoření systému postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů řízeného KVL s navrhováním okruhu témat vzdělávání, vytvoření systému s udělováním kreditů pro určité období vč. stanovení výhod pro veterinární lékaře zapojené do vzdělávání.

MVDr. Stanislav Počta

OS KVL Praha navrhuje

Řešení přebytku finanční hotovosti KVL ČR – Snížit členské příspěvky na rok 2008

MVDr. Kateřina Novozámská