Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva ekonomické komise

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva ekonomické komise

Těžištěm práce EK je sledování plnění rozpočtu, spolupráce při sestavování nového, dále vyřizování žádostí jednotlivých členů a okresních sdružení Komory, a hledání hospodárného využívání finančních prostředků KVL ČR.

EK pracuje ve složení MVDr. Radomír Mráček , MVDr. Renáta Hlavová, a MVDr. Pavel Raška.Úzce spolupracujeme s Ing. Tomanovou-účetní Komory, která naplňuje nejen moji představu opírat se na Komoře o profesionální tým.My zadáváme úkoly, zaměstnanci je plní k naší spokojenosti, při změně členů ve volených orgánech Komory se téměř nic neděje, vše funguje OK.

Rozpočet za rok 2007 respektive jeho plnění lze vyhodnotit při psaní této zprávy za první pololetí roku 2007.Příjmy činí 105,1%, skutečné výdaje 45,2 %.Na sněmu v Přerově budu informovat o čerpání za tři čtvrtletí roku 2007.

Z těchto čísel lze předpokládat, že plnění rozpočtu za rok 2007 nepřesáhne100%.Co se týče žádosti, kterém přišly za uplynulé období, byly vyřízeny a nedocházelo ke stížnostem na jejich výsledek. Jen bych chtěl podotknout, aby žádosti byly psány konkrétněji-uvést částku půjčky či příspěvku, potvrzené příslušným okresním sdružením. Bez toho nelze žádosti kladně vyřídit. Žádost o přidělení finančních prostředků na rok 2008 podalo do 30.6. 2007 39 okresů, v celkové částce cca 900 tis. Kč,což je o 8 méně jak v loňském roce a o 10000 Kč méně. Do dnešního dne nezaplatilo 89 členů členské příspěvky,což je oproti loňskému roku o 28 kolegů více.

Rozpočet na rok 2008 činí 8.580.000,- Kč.

Plnění rozpočtu za 1.pololetí 2007 a plán rozpočetu na rok 2008 je přílohou zprávy EK.

MVDr. Radomír Mráček,
předseda ekonomické komise