Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva zahraniční komise

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva zahraniční komise

Tato zpráva nebyla předsedou zahraniční komise MVDr. Vladimírem Kyllarem, CSc., do doby uzávěrky dodána.