Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. sněm KVL ČR Seč 11. října 2008

XVII. sněm KVL ČR Seč 11. října 2008

PROGRAM

13:00 Zahájení, uvítání hostů a seznámení s návrhem jednacího programu (prezident)
13:10 Volba mandátové a návrhové komise
13:20 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
13:30 – 14:00 Vystoupení čestných hostů
14:00 – 14:10 Zpráva mandátové komise o počtu zúčastněných s počtem platných hlasů
14:10 – 14:15 Projednání a případné schválení návrhů na doplnění jednacího programu
14:15 – 14:45 Zprávy orgánů KVL ČR – prezident, RK , ČR
14:45 – 15:15 Přestávka
15:15 16:45 Zpráva představenstva přednesená předsedy jednotlivých pracovních komisí včetně:
– návrhu rozpočtu na rok 2009 s diskusí a hlasováním
– návrhů na změny řádů KVL ČR s diskusí a hlasováním
16:45 – 17:15 Doplněné body jednacího programu dle rozhodnutí sněmu
17:15 – 17:30 Diskusní příspěvky, usnesení a závěr