Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. SNĚM KVL ČR

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Dovoluji si všechny členy Komory veterinárních lékařů České republiky touto cestou informovat, že představenstvo na svém řádném zasedání dne 27. 3. 2009 rozhodlo mimo jiné i o místě konání letošního sněmu. V souladu s rozhodnutím sněmu minulého byl respektován vybraný termín – 12. 9. 2009. Tento posun do měsíce září předznamenává rovněž záměr rozhodnutí nejvyššího orgánu komory přesunout od roku 2010 konání našich sněmů do jarního období. Nicméně musím přiznat, že letošním opuštěním mimosezónního termínu vyvstal pro organizační tým nelehký úkol ve výběru volného objektu, který by důstojně pohostil všechny účastníky. Pro letošní rok byly jako žádoucí region vybrány jižní Čechy.

To koresponduje s dlouhodobým záměrem pořadatelů zajistit rotaci akce po celém území naší republiky tak, aby se potenciální účastníci vždy prostřídali za řídicími prvky svých kol, aut či vrtulníků ve snesitelných distančních vzdálenostech od cíle. Po vytipování pěti možných míst a zúženém předvýběru na tři lokality se nakonec podařilo vybrat z našeho pohledu opravdu reprezentativní objekt.

Hostitelem XVIII. sněmu KVL ČR 12. 9. 2009 se tedy stane Hotel-Dvořák**** Tábor
(http://www.orea.cz/dvorakta/)

Celá akce bude opět koncipována jako pracovně-společenská, takže nebude chybět ani část informativně vzdělávací, relaxační zázemí či fakultativní program pro doprovodné osoby – termín konání se totiž kryje se středověkými Táborskými slavnostmi, které budou celý inkriminovaný víkend probíhat v blízkém okolí hotelu v centru města. Jelikož se současně jedná o objekt v kategorii čtyř hvězd, vsadili jsme letos i na jedinečnou gastronomickou nabídku z rukou mistra šéfkuchaře – nositele řady mezinárodních ocenění. Nezbývá tedy prozatím nežli připomenout, že máte možnost si udělat i se svými rodinami opravdu pěkný víkend v pozdním létě a my se vynasnažíme vám jej nepokazit. Podrobnosti a standardní způsob přihlášení budou následovat v dalších číslech Zvěrokruhu i elektronicky na komorovém webu.

Takže na závěr, přestože tento historický úsek našich dějin osobně nevnímám jako nejšťastnější, dovolím si parafrázovat slogan z provařené husitské písně. Souvstažně k místu konání letošního sněmu tedy zvolám pozvání: „Ktož sú komoroví bojovníci …!?“

 
Za organizační tým
MVDr. Pavel Raška