Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva EK pro XX. sněm KVL ČR

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Zpráva EK pro XX. sněm KVL ČR


… Mráček Radomír
předseda EK
 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás pozdravit jménem ekonomické komise, jmény dr. Renaty Hlavové a dr. Pavla Rašky i jménem svým. XX. sněmem Komory veterinárních lékařů ČR zakončíme další volební období, kdy jsme se snažili plnit úkoly, které náleží do kapitoly ekonomická komise.

Sněm, který se uskuteční v květnu, bude schvalovat účetní závěrku za rok 2010 a rozpočet na rok 2012. Rozpočet za rok 2010 při příjmech 18 290 000 Kč a výdajích 12 643 000 Kč skončil přebytkem 5 647 000 Kč. Nezapočítáme-li však do příjmů i výdajů fi nanční prostředky získané ze soudního sporu s fi rmou SANO, které jsou mimořádné, tak jsou příjmy 11 828 000 Kč výdaje 10 878 000 Kč a přebytek činí 950 000 Kč.

Samotná částka zaplacená firmou SANO činila 6 270 400 Kč, Komora zaplatila právní kanceláři částku 1 764 480 Kč a dostali jsme vrácené soudní poplatky ve výši 192 000 Kč.

Podíváme-li se na jednotlivé kapitoly rozpočtu, tak se naplňuje to, co jsme loni předvídali, a to jsou výdaje na revizní livé kapitoly rozpočtu, tak se naplňuje to, co jsme loni předvídali, a to jsou výdaje na revizní komisi a čestnou radu. Psal jsem ve zprávě, bude-li pokračovat revizní komise a čestná rada stejným způsobem při nárůstu stížností, plánované výdaje na RK 550 000 Kč a ČR 450 000 Kč nebudou stačit (výdaje 2010 RK 621 000 Kč, ČR 496 000 Kč).

Taktéž zvýšené náklady vykázala legislativní komise ta však řešila řadu neplánovaných situací, které osvětlí ve své zprávě její předseda dr. Pavel Raška.

Dále zvýšené náklady vykázala vzdělávací komise a kapitola péče o členskou základnu. Toto jsou prostředky směřující nepřímo k členům, takže jsou to výdaje racionálně vynaložené, stejně jako výdaje na sněm a na okresní sdružení.

Pokud bych měl hodnotit plnění rozpočtu 2010 celkově, musím konstatovat, že hospodaříme odpovědně. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému představenstvu vedenému dr. Ondřejem Rychlíkem. A pokud bych si měl něco přát, tak se nesuďme, nestěžujme si sami na sebe, protože nás to stojí zbytečné peníze.

Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci v úvodu jmenovaným – kol. Hlavové a kol. Raškovi a také Ing. Tomanové – účetní komory, která přispěla k bezproblémovému vedení účetnictví.

Součástí zprávy EK je čerpání rozpočtu 2010 a plán na rok 2012.

Rozpočet na r. 2010 – čerpání k 31. 12. 2010
 
    plán 2010 (tis. Kč) čerpání (tis. Kč)
%
Prezident a viceprezident cestovné + NC
290
295
102
mobilní telefon + IT
100
90
90
reprezentace
10
2
20
drobné výdaje
0
4
0
celkem
400
391
98
 
Představenstvo cestovné+NC
350
389
111
občerstvení
20
64
320
komise mimořádné (dr. Huml)
10
64
640
mobil. tel. + IT
260
230
88
porada předsedů
40
35
87,5
celkem
680
782
115
 
Revizní komise cestovné+NC
300
548
183
občerstvení
10
10
100
expertízy
70
44
63
mobil. tel.+ IT
20
19
95
drobné výdaje
0
0
0
celkem
400
621
155
 
Čestná rada cestovné+NC
254
468
184
občerstvení
10
9
90
mobil. tel. + IT
20
19
95
drobné výdaje
1
0
0
celkem
285
496
174
 
Ekonomická komise cestovné+NC
65
58
89
drobné výdaje
0
2
0
celkem
65
60
92
 
Zahraniční komise příspěvky
450
391
87
cest.tuzemské
60
47
78
cest.zahraniční
410
471
115
zahr.návštěvy zde
80
31
39
drobné výdaje
0
0
0
celkem
1 000
940
94
 
Legislativní komise cestovné+NC
60
86
143
expertízy
0
5
0
přípravné práce
0
11
0
výdaje Ing. Burda
20
24
120
celkem
80
126
158
 
Vzdělávací komise výnosy cestovné+NC
85
190
224
semináře – rezerva
100
86
86
specializace
0
0
0
odměna expert. skup.
15
20
133
drobné výdaje
0
0
0
Zisk semináře
0
12
0
celkem
200
84
142
 
Mediální komise cestovné+NC
180
197
150
přípr.práce (korektury)
100
66
66
redaktorské práce
100
123
123
honoráře
80
92
115
výdaje na PR
500
446
89
stránky WWW
70
272
389
drobné výdaje
0
8
0
celkem
1 030
1 204
117
 
Péče o členskou základnu péče o členy
120
384
320
zájmové aktivity členů
100
184
184
soc. výpomoc
100
88
88
celkem
320
656
205
 
Právní služby běžné
150
185
123
mimořádné
0
1764
0
celkem
150
1949
1299
 
Přímé daně (zálohy)  
800
695
87
 
Okresy  
1000
880
88
 
sekretariát režie provozní
80
84
105
DM / do 3tis/
40
14
35
poštovné
60
76
127
servis KT+SW
90
83
92
cestovné
50
39
78
Telefonica 02
30
17
57
mobilní telefon
70
48
69
ostatní
60
60
100
mzdy hrubé
1 500
1 533
102
zákonné soc. nákl.
600
600
100
pojištění majetku
20
16
80
nájemné, energie
200
146
73
školení personálu
10
5
50
celkem
2 800
2 686
96
 
investice do počítačové sítě
0
0
0
sněm
400
538
135
audit
25
25
100
volby (sortware pro el. volby)
0
216
0
bankovní poplatky a soudní popl.
100
52
52
Reklama a propagace
0
0
0
daňové poradenství
0
0
0
mimořádné výdaje
0
42
0
 
CELKEM  
9 735
12 643
130
 
Příjmy příspěvky
10 370
10 887
0
reklama
0
4 865
0
úroky
100
1 776
1776
databáze
0
0
0
pokuty
0
15
0
ostatní
0
542
0
evidence petpasů – zisk
300
71
0
pasy – zisk
100
134
134
CELKEM  
10 870
18 290
168
 
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
 
Bilance
výdaje
9 735
12 643
130
příjmy
10 870
18 290
168
přebytek
1 135
5 647
498
Plán rozpočtu na r. 2012 (porovnání s r. 2011)
 
    plán 2011 (tis.Kč) plán 2012 (tis.Kč)
%
Prezident a viceprezident cestovné + NC
390
390
100
mobilní telefon + IT
100
100
100
reprezentace
10
10
100
celkem
500
500
100
 
Představenstvo cestovné+NC
600
630
105
občerstvení
20
40
200
komise mimořádné
10
10
100
mobil. tel. + IT
260
230
88
porada předsedů
40
40
100
celkem
930
950
102
 
Revizní komise cestovné+NC
450
520
116
občerstvení
10
10
100
expertízy
70
50
71
mobil. tel.+ IT
20
20
0
celkem
550
600
109
 
Čestná rada cestovné+NC
420
520
124
občerstvení
10
10
100
mobil. tel. + IT
20
20
0
drobné výdaje
0
0
0
celkem
450
550
122
 
Ekonomická komise cestovné+NC
80
80
100
celkem
80
80
100
 
Zahraniční komise příspěvky
450
475
106
cest.tuzemské
60
60
100
cest.zahraniční
410
485
118
zahr.návštěvy zde
80
80
100
celkem
1 000
1 100
110
 
Legislativní komise cestovné+NC
70
85
121
expertízy
10
10
0
přípravné práce
5
10
0
výdaje Ing. Burda
15
25
167
celkem
100
130
130
 
Vzdělávací komise výnosy cestovné+NC
90
90
100
semináře – rezerva
120
120
100
odměna expert. skup.
0
0
0
semináře
0
0
0
celkem
210
210
100
 
Mediální komise cestovné+NC
180
190
106
přípr.práce (korektury)
100
100
100
redaktorské práce
100
100
100
honoráře
80
90
113
výdaje na PR
500
500
100
stránky WWW
90
160
178
drobné výdaje
10
10
0
celkem
1 060
1 150
108
 
Péče o členskou základnu péče o členy
200
300
150
zájmové aktivity členů
200
200
100
soc. výpomoc
200
100
50
celkem
600
600
100
 
Právní služby běžné
100
50
50
pro RK
0
200
 
pro ČR
0
50